Đào tạo Kế toán thực hành, Kế toán thuế


Kê khai báo cáo thuế

Dạy kê khai thuế, dạy làm báo cáo thuế

Đảm bảo cho học viên được thành thạo các kỹ năng và nghiệp vụ làm BC thuế VAT, CIT, PIT

Xem chi tiết    |    Đăng ký 

Kế toán thực hành

Đào tạo kế toán thực hành, dạy làm kế toán thuế

Huấn luyện cho tới khi thành thạo sổ sách kế toán, BCTC, Quyết toán thuế. Tặng phần mềm KTKHÓA HỌC KẾ TOÁN THUẾ DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

Kế toán thuế dành cho giám đốc, đào tạo giám đốc, đào tạo kế toán thuế

Tài chính - Kế toán - Thuế dành cho giám đốc và nhà quản lý

Tư vấn - Đào tạo theo yêu cầu học viên về nội dung và thời gian với thực tế tại doanh nghiệp mình.

Tối ưu thuế, toi uu thue, đào tạo kế toán thuế, tư vấn thuế

Thuế và tối ưu thuế phải nộp

Trang bị cách nhìn và phân tích sâu sắc, vận dụng chính sách và đặc thù hoạt động nhằm "tối ưu thuế phải nộp" trong khuôn khổ pháp luật. 

Kế toán tổng hợp, học kế toán tổng hợp, đào tạo kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp lành nghề

Đầy đủ nghiệp vụ, kỹ năng, vận dụng chính sách để tổ chức công tác kế toán, soạn thảo chính sách kế toán tài chính nội bộ và tổ chức kế toán thuế DN.

Kiểm soát nội bộ, học kiểm soát nội bộ, tư vấn doanh nghiệp

Đào tạo kiểm soát nội bộ & huấn luyện khởi nghiệp kinh doanh

Huấn luyện - chỉ dẫn thực tế  để nâng cao chất lượng quản lý kinh doanh, có quy trình - quy chuẩn


Tìm kiếm nội dung hoặc khóa học...