Học kế toán, kế toán thuế, kế toán thực hành: Làm sao đạt hiệu quả "Tốt nghiệp - Tốt nghề". Phần 2

Học kế toán, hoc ke toan, học thuế, hoc thue, học kế toán thuê, hoc ke toan thue

Trở lại chủ đề học kế toán và dạy kế toán. Trong bài trước, chúng ta đã nhìn nhận 9 điểm ở góc nhìn người dạy kế toán cho học viên và những kết luận khá thú vị. Nhưng nói đi, chúng ta cũng phải nói lại. Điều nói lại ấy nghĩa là, ta cùng nhau đánh giá ở khía cạnh người học với câu hỏi "Học kế toán sao cho thực chất và hiệu quả".

 

Nếu hỏi học kế toán có khó không? Câu trả lời luôn luôn là "khó", thậm chí có thể nói là rất khó! Vì kế toán là một nghề, chứ không phải chỉ là kiến thức và kỹ năng làm việc. Nghĩa là người hành nghề kế toán chuyên nghiệp cần phải có chứng chỉ hành nghề, phải tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp, các chuẩn mực nghiệp vụ và đặc biệt là chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán. Học kế toán có thể được đánh giá sai lầm khi một ai đó chưa từng học hoặc chuẩn bị bước vào. Thậm chí tôi còn bắt gặp những suy nghĩ sai lầm cho rằng kế toán thì đại khái giống như thư ký, trợ lý vậy.(?)

Với những phân tích trên đây, ta cùng nhìn nhận một cách tổng quát xem học kế toán sẽ cần học và tích lũy những gì?

1. Bạn cần phải học thành thạo các nghiệp nghiệp vụ cơ bản, các nguyên tắc, các phương pháp tính trong hệ thống kế toán Việt Nam. Nội dung này hoàn toàn tự học qua sách, internet nếu như có người chỉ cho bạn trong 2 giờ và bắt đầu học một cách nghiêm túc.

2. Học về luật ké toán và các chuẩn mực kế toán Việt Nam. Nhưng nếu chỉ học để làm kế toán, bạn chỉ cần đọc sở bộ các chuẩn mực cơ bản về hàng tồn kho, tài sản cố định, doanh thu, chi phí

3. Học và tìm hiểu luật kế toán, luật thuế, bao gồm: chính sách về hóa đơn tài chính, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế nhà thầu, thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu.

4. Bạn cân nhắc học về luật hải quan, thủ tục hải quan, hải quan điện tử

5. Bạn cần hiểu biết cơ bản về luật lao động, luật bảo hiểm bắt bắt buộc, luật doanh nghiệp

6. Học kế toán không thể bỏ qua việc tiếp cận với các phần mềm kế toán, thành thạo Excel hoặc Open Office để ứng dụng tính toán, lập các biểu mẫu, thống kê số liệu

7. Học kế toán cần tiếp cận và tìm hiểu một các thủ tục hành chính về thuế, thủ tục hành chính về bảo hiểm, đăng ký lao động tiền lương, trình tự thủ tục giao dịch ngân hàng

8. Học kế toán và làm kế toán thì yêu cầu không ngừng cập nhật văn bản chính sách mới, quy định nghiệp vụ chính sách mới về 7 điểm nêu trên

9. Học kế toán và làm kế toán phải xác định trình tự thủ tục chứng từ, xử lý hồ sơ kế toán mới là công việc quan trọng nhất chứ không phải câu chuyện "Nợ và Có" như đã đề cập trong bài viết ở phần 1 với chủ đề "dạy kế toán"

10. Học kế toán rất cần kỹ năng giải trình, biên tập các tài liệu cùng với đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết hóa mọi vấn đề.

Có thể còn nữa, nhưng tác giả xin chốt lại với 10 điều cơ bản tổng quát như vậy. Nếu ai chuẩn bị học kế toán hoặc chưa từng học kế toán sẽ thay đổi quan điểm và cách nhìn nhận sau khi đọc bài viết này. Mới kể ra 10 điều đó, ta đã có thể nhìn thấy thực sự để trở thành một kế toán viên, ta cần học rất nhiều, am hiểu rất rộng cùng các kỹ năng tác nghiệp tốt mới có thể hành nghề. Trong các chuyên đề tiếp theo, ta sẽ phân tích cho từng điều nêu trên. (Còn tiếp)