Dịch vụ kế toán thuế trọn gói: Cập nhật chính sách thuế mới tiếp theo... (Phần 2: Thuế VAT)

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ kế toán trọn gói, dich vu ke toan thue tron goi, dich vu ke toan tron goi

Thuế giá trị gia tăng (VAT):

A.     THUẾ GTGT (Nguồn thông tin được trích từ CV 8355/BTC-TCT ngày 28/06/2013)

Đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý

  • Khai thuế theo Quý áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống
  • Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu sản xuất kinh doanh, việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ vào mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm trước liền kề đề thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý. (Như vậy là để thoả mãn kê khai theo quý là phải kinh doanh đủ 12 tháng trong năm dương lịch trước đó và có doanh thu của năm trước đó từ 20 tỷ trở xuống).
  • Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
  • Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo Quý thì không phải khai thuế GTGT tháng 7/2013 mà thực hiện  kê khai Quý III/2013 (thuế GTGT phải nộp ngân sách tháng 7, tháng 8, tháng 9/2013) chậm nhất là ngày 30/10/2013. Trường hợp không đủ điều kiện khai theo Quý thì thực hiện khai thuế GTGT tháng 7/2013 chậm nhất là ngày 20/08/2013 theo quy định hiện hành.

Thời kỳ kê khai theo quý

  • Việc thực hiện kê khai theo quý hay theo tháng được thực hiện trọng năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.
  • Cách xác định doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế GTGT theo quý:
  • Doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các tờ khai thuế GTGT của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế GTGT và doanh thu không chịu thuế GTGT)
  • Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế GTGT tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.