Kiểm soát nội bộ: Cấu trúc ứng dụng và triển khai thực hiện

KSNB, kiểm soát nội bộ, tư vấn, thuế, kế toán

Triển khai kiểm soát nội bộ (I/C) mang lại cho doanh nghiệp môi trường kiểm soát lành mạnh, tin cậy. Chuẩn hóa và hệ thống hóa các quy trình, tiến trình công việc trong tất cả các khâu quản lý tác nghiệp. Chỉ dẫn và kiểm soát tới từng vị trí (nhân sự) công việc. Ngăn ngừa rủi ro, đồng nhất tác nghiệp, ngăn chặn gian lận, an toàn giao dịch và hướng tới phát triển bền vững.

Phương thức quản lý và KSNB

 Các Module quản lý cơ bản, cấu phần kiểm soát nội bộ

Chi tiết triển khai

 

 

 

 

Plan

 

Do

 

Check

 

Action

 

 

(PDCA)

Module quản lý chung công ty: Mô hình tổ chức; Mô hình điểm giá trị; Ma trận trách nhiệm: Các nội quy – quy chế chung

 

 

 

 

Khảo sát, đánh giá, tư vấn, soạn thảo

 

Quy trình – Quy chuẩn – Biểu mẫu áp dụng –

 

Biểu mẫu đánh giá – Hướng dẫn xử lý và nghiệm thu

 

 

Chính sách tuyển dụng – đào tạo và phát triển nhân sự kèm theo hệ thống quy chế lương, thang bảng lương, đánh giá hiệu quả công việc của người lao động, mẫu ứng dụng quản trị nhân sự

Danh mục rủi ro, đánh giá và phân tích rủi ro, các giải pháp và phương án dự phòng ứng phó rủi ro trong hoạt động

Hệ thống kế hoạch điều phối – báo cáo – kiểm soát thực hiện

Quy trình, quy chuẩn, biểu mẫu kiểm soát quá trình mua hàng, nhận hàng và thanh toán cho nhà cung cấp

Quy trình, quy chuẩn, biểu mẫu kiểm soát quá trình bán hàng, giao hàng và thu hồi công nợ của người mua

Quy trình, quy chuẩn, biểu mẫu quản lý – kiểm soát hàng tồn kho, quản lý kho, cung tiêu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định, chi phí trả trước

Quy trình, quy chuẩn, biểu mẫu quản lý – kiểm soát kế hoạch tài chính và dòng tiền, giao dịch tiền mặt, tiền gửi và tín dụng

Quy trình, quy chuẩn, biểu mẫu kiểm soát quá trình sản xuất/xây lắp/thực hiện cung cấp dịch vụ (hợp đồng vụ việc)

Hệ thống tiêu chuẩn nghiệm thu chất lượng nội bộ: sản phẩm/công trình/dịch vụ cùng chất lượng quản lý

Tổ chức công tác kế toán, hệ thống hạch toán nghiệp vụ, doanh thu, chi phí, hóa đơn chứng từ kế toán và thực thi chính sách thuế, nghĩa vụ nộp ngân sách

 

Lập kế hoạch kiểm soát với từng mục tiêu cụ thể, kỳ cụ thể      

Đo lường, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo tiêu chuẩn

So sánh thực tế với kế hoạch, với quy chuẩn, kiểu mẫu quản lý chất lượng hoặc tiến trình                    

 

 

Plan 

 

 

Start-UP Coaching

 

PDCA

 

 

Do

Tìm và đánh giá sai lệch/ không tuân thủ

 

Các báo cáo, xác định các hành động cho mục tiêu kế tiếp..........

Action

Check

Xác định nguyên nhân sai lệch, sai số

 

Phương án hành động, khắc phục, ngăn ngừa, cải tiến

 

Đánh giá hiệu quả, hiệu lực thực hiện khắc phục, ngăn ngừa, cải tiến…

Tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực thi phương án khắc phục

 

 

Tác giả: Vũ Long | Giám đốc tư vấn và đào tạo | Bản quyền thuộc Startup.edu.vn

Danh mục khóa học kế toán thuế và quản lý tài chính tại Start-Up Coaching  |  Huấn luyện – Thực hành

1

Ứng dụng thực hành khai báo thuế (VAT, CIT, PIT) dựa trên HTKK, iHTKK

Xem chi tiết

2

Vào nghề kế toán (Đào tạo nghề kế toán)

Xem chi tiết

3

Kế toán sơ cấp (Dành cho người bắt đầu với nguyên lý kế toán cơ bản)

Xem chi tiết

4

Kế toán thực hành (Ứng dụng thực hành hóa đơn – chứng từ - sổ kế toán)

Xem chi tiết

5

Kế toán thuế và tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp (Chuyên sâu thuế)

Xem chi tiết

6

Kế toán tổng hợp lành nghề và quản lý tài chính doanh nghiệp

Xem chi tiết

7

Tối ưu thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật và chính sách thuế

Xem chi tiết

8

Huấn luyện chuyên viên tư vấn hành nghề kế toán – thuế chuyên nghiệp

Xem chi tiết

9

Tài chính – Kế toán – Thuế dành cho giám đốc công ty (Nhà quản lý)

Xem chi tiết