Kiểm soát nội bộ: Giải thích "ISO" và "PDCA"

Giải thích chi tiết chữ viết tắt của ISO và PDCA, ỹ nghĩa, ứng dụng trong kiểm soát nôi bộ...

ISO: ISO là tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá (International Organization for Standardization), được thành lập vào năm 1946 và chính thức hoạt động vào ngày 23/2/1947, nhằm mục đích xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin. ISO có trụ sở ở Geneva (Thuỵ sĩ) và là một tổ chức Quốc tế chuyên ngành có các thành viên là các cơ quan tiêu chuẩn Quốc gia của 111 nước. Tuỳ theo từng nước, mức độ tham gia xây dựng các tiêu chuẩn ISO có khác nhau. ở một số nước, tổ chức tiêu chuẩn hoá là các cơ quan chính thức hay bán chính thức của Chính phủ. Tại Việt Nam, tổ chức tiêu chuẩn hoá là Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng, thuộc Bộ Khoa học - Công nghệ và Môi trường.

 

PDCA: Chu trình PDCA (còn gọi là chu trình Deming) do Walton và Deming phát minh ra. Chu trình PDCA thể hiện trình tự logic 4 bước của quá trình học hỏi và cải tiến liên tục: Plan (kế hoạch), Do (thực hiện), Check (kiểm tra) và Act (hành động). Đôi khi chu trình PDCA cũng được gọi là chu trình PDSA với chữ S (Study - nghiên cứu) thay cho C (Check - kiểm tra). Chu trình PDCA có nguồn gốc từ những năm 1920 do ông Walter A. Shewart, một chuyên gia thống kê nghĩ ra, và khi đó mới có 3 khái niệm là Plan (kế hoạch), Do (thực hiên) và See (theo dõi). Sau đó Edward W. Deming, một chuyên gia thống kê và đồng thời là cha đẻ của hệ thống quản lý chất lượng (TQM), sửa đổi lại thành chu trình PDCA, thêm bước Act (hành động). Chu trình PDCA là một phần của hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Lập kế hoạch kiểm soát với từng mục tiêu cụ thể, kỳ cụ thể      

Đo lường, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện theo tiêu chuẩn

So sánh thực tế với kế hoạch, với quy chuẩn, kiểu mẫu quản lý chất lượng hoặc tiến trình                    

 

 

Plan 

 

 

Start-UP Coaching

 

PDCA

 

 

Do

Tìm và đánh giá sai lệch/ không tuân thủ

 

Các báo cáo, xác định các hành động cho mục tiêu kế tiếp..........

Action

Check

Xác định nguyên nhân sai lệch, sai số

 

Phương án hành động, khắc phục, ngăn ngừa, cải tiến

 

Đánh giá hiệu quả, hiệu lực thực hiện khắc phục, ngăn ngừa, cải tiến…

Tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực thi phương án khắc phục

 

 

Danh mục khóa học kế toán thuế và quản lý tài chính tại Start-Up Coaching  |  Huấn luyện – Thực hành

1

Ứng dụng thực hành khai báo thuế (VAT, CIT, PIT) dựa trên HTKK, iHTKK

Xem chi tiết

2

Vào nghề kế toán (Đào tạo nghề kế toán)

Xem chi tiết

3

Kế toán sơ cấp (Dành cho người bắt đầu với nguyên lý kế toán cơ bản)

Xem chi tiết

4

Kế toán thực hành (Ứng dụng thực hành hóa đơn – chứng từ - sổ kế toán)

Xem chi tiết

5

Kế toán thuế và tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp (Chuyên sâu thuế)

Xem chi tiết

6

Kế toán tổng hợp lành nghề và quản lý tài chính doanh nghiệp

Xem chi tiết

7

Tối ưu thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật và chính sách thuế

Xem chi tiết

8

Huấn luyện chuyên viên tư vấn hành nghề kế toán – thuế chuyên nghiệp

Xem chi tiết

9

Tài chính – Kế toán – Thuế dành cho giám đốc công ty (Nhà quản lý)

Xem chi tiết