Kế toán thuế: Tập huấn văn bản chính sách thuế mới năm 2013 và hiệu lực từ 01/01/2014 (Đắk Lắk ngày 07/12/2013)

Một ngày duy nhất tại Đắk Lắk | 07/12/2013

Hỗ trợ doanh nghiệp, học viên, khách hàng của Start-UP Coaching tại Buôn Mê Thuột - Đắk Lắk cập nhật văn bản chính sách mới về thuế, hướng dẫn áp dụng có lợi chính sách thuế mới vào công việc kế toán thuế, tối ưu thuế phải nộp.

Năm 2013 với nhiều thay đổi quan trọng về chính sách thuế, kế toán đối với doanh nghiệp như: Chế độ hóa đơn, Luật thuế TNCN, Luật thuế GTGT sửa đổi, Luật thuế TNDN sửa đổi, Các văn bản hướng dẫn, Các văn bản về lao động tiền lương – bảo hiểm… Nhằm giúp DN tại Đắk Lắk lĩnh hội và vận dụng hiệu quả, Start-UP Coaching tổ chức hội nghị tập huấn – hướng dẫn – cập nhật – giải đáp những vấn đề có liên quan để tránh những sai lầm, tối ưu thuế phải nộp cho doanh nghiệp với năm tài chính 2013 và các năm kế tiếp.

  • Thời gian tổ chức: Từ 8h30 - 17h ngày 07/12/2013
  • Địa điểm: Số 1A, Lê Hồng Phong, TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk
  • Lệ phí tham dự: 200.000 VND/ người. (miễn phí cho học viên – khách hàng hiện tại của Start-UP Coaching)

Nội dung khóa tập huấn với các văn bản, chính sách có hiệu lực từ tháng 7/2013 và 2014

  • Những vấn đề mới bổ sung, giải đáp, hướng dẫn áp dụng đối với Luật thuế giá trị gia tăng, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, giải quyết vướng mắc, thủ tục hồ sơ hoàn thuế, chế độ hóa đơn mới.
  • Hướng dẫn những điểm mới để xác định doanh thu, thu nhập, chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo những chính sách thay đổi mới nhất năm 2013, hướng dẫn giải quyết vướng mắc trong việc hạch toán chi phí thuế, tối ưu thuế phải nộp.
  • Hướng dẫn thủ tục, trình tự pháp lý và những quy định mới về thuế thu nhập cá nhân năm 2013. Hỗ trợ giải quyết vướng mắc, khắc phục sự cố trong quá khứ đối với công tác kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân.

Vậy, chúng tôi xin trân trọng thông báo và kính mời Quý công ty/doanh nghiệp cử đại diện (Giám đốc/nhân sự kế toán) tham gia để lĩnh hội thông tin, vận dụng tối ưu cho công ty mình.

 Xin vui lòng liên hệ Ban tổ chức để đăng ký tham gia:

Điện thoại: 0500 378 3881 | 0932 687 477 | Email: daklak@startup.edu.vn 

Kế toán thuế: tài liệu - văn bản thực hiện tập huấn và hướng dẫn

1

141/2013/TT-BTC

16/10/2013

Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

2

140/2013/TT-BTC

14/10/2013

Thông tư số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

3

111/2013/TT-BTC

15/08/2013

Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

4

83/2013/NĐ-CP

22/07/2013

Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

5

89/2013/TT-BTC

28/06/2013

Thông tư số 89/2013/TT-BTC ngày 28/6/2013 v/v sửa đổi, bổ sung Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, công trình xây lắp tại doanh nghiệp

6

65/2013/NĐ-CP

27/06/2013

Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 v/v quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân

7

31/2013/QH13

19/06/2013

Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng

8

32/2013/QH13

19/06/2013

Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp


Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.