Quyết toán thuế 2013

Quyết toán thuế, quyet toan thue

Giá trị của dịch vụ

Lợi ích khách hàng đạt được

Đảm bảo không còn các sai phạm, trọng yếu trong báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế (Thuế TNCN, thuế TNDN) trước khi chính thức nộp quyết toán năm vào thời điểm 31/03. Toàn bộ hồ sơ kế toán thuế sẽ được soát xét, kiện toàn, hiệu chỉnh phù hợp với Luật kế toán, các sắc thuế và các văn bản hướng dẫn về thuế hiện hành.

Chủ doanh nghiệp, kế toán… hoàn toàn yên tâm, tin cậy với kết quả quyết toán thuế hàng năm đồng thời nhận được sự hỗ trợ giải trình trực tiếp tại các kỳ thanh tra của cơ quan thuế sở tại.

Tính đúng - đủ thu nhập tính thuế, chi phí được trừ theo hoạt động đặc thù của doanh nghiệp mà có thể trước đó kế toán đã bỏ sót hoặc tính chưa đầy đủ, từ đó bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp trước nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Khi các sai sót không còn, thuế được tính tối ưu nhất theo khuôn khổ pháp luật sẽ mang lại giá trị hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp như: tránh bị phạt hành chính, tính đủ chi phí làm giảm số thuế thực sự phải nộp, vận dụng chính sách miễn giảm thuế để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện

Nội dung và mô tả chi tiết

1

Khảo sát thông tin, khảo sát hồ sơ, thảo luận yêu cầu

Chúng tôi tiến hành thảo luận ban đầu với doanh nghiệp, khảo sát hồ sơ kế toán thuế, các tờ khai thuế đã thực hiện nhằm đánh giá mức tin cậy của kết quả đã hạch toán, báo cáo.

2

Soát xét chi tiết tình hình kê khai nộp thuế

Soát xét chi tiết tính hợp lệ của hóa đơn tài chính, hồ sơ thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ liên quan tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Kiểm tra hóa đơn thuộc diện bỏ trốn mất tích, hóa đơn giả, tính chính xác số học và tính thuế phải nộp/còn được khấu trừ mà doanh nghiệp đã thực hiện.

3

Soát xét các bộ chứng từ

Kiểm tra, đánh giá tính khớp đúng của quan hệ từ: Hợp đồng - phiếu kế toán - vận chuyển giao hàng – hóa đơn tài chính – thanh toán – công nợ. Quá trình soát xét sẽ thực hiện chi tiết với 100% nghiệp vụ phát sinh trong năm tài chính.

4

Tính toán lại chi phí

Tập hợp chứng từ, tính toán lại các khoản mục chi phí đã hạch toán là chi phí được trừ gồm: Chi phí giá vốn hàng bán, chi phí lương và các khoản trích theo lương, chi phí khấu hao – phân bổ nhiều kỳ; chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền. Đánh giá chi phí bị khống chế theo luật.

5

Điều chỉnh sổ kế toán

Điều chỉnh lại các phiếu kế toán, sổ kế toán theo từng nghiệp vụ được phát hiện sai sót, nhầm lẫn hoặc “chưa phù hợp”, “chưa tối ưu”.

6

Kiện toàn hồ sơ gốc

Kiện toàn quy chế tính lương và thu nhập, quy chế thương mại, chiết khấu, quy chế tài chính, thang bảng lương, chính sách khấu hao… để giải trình “phù hợp - tối ưu” với các khoản chi phí được trừ để làm cơ sở lập quyết toán một cách tin cậy.

7

Lập quyết toán và báo cáo giải trình

Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Báo cáo giải trình chi tiết kết quả và các khuyến nghị với doanh nghiệp về những sai lầm cần rút kinh nghiệm.

8

Giải trình thanh tra

Chúng tôi hỗ trợ chuyên gia, nhân sự giải trình kết quả quyết toán một hoặc nhiều năm tài chính đã thực hiện. Giao dịch, hỏi đáp, phúc đáp với cơ quan quản lý thuế thay doanh nghiệp.

 

Hiện nay, có rất nhiều lời rao về dịch vụ kế toán, kê khai thuế cho doanh nghiệp có thể lựa chọn. Nhưng có quá nhiều doanh nghiệp sau khi sử dụng dịch vụ vẫn phải trả giá. Sự trả giá đó là: không có sổ sách kế toán khi bàn giao hoàn thành dịch vụ hoặc một hệ thống sổ sách kế toán lộn xộn, quyết toán thuế đối phó thông qua tờ khai thuế giá trị gia tăng (VAT), bị động và không tối ưu chi phí được trừ và chi phí không được trừ..., dẫn đến doanh nghiệp phải đối mặt với những vi phạm hành chính về thuế (không mong muốn), tiền phạt thuế thậm chí lên tới hàng tỷ đồng. Vậy nguyên nhân là do đâu? Làm thế nào để lựa chọn được dịch vụ phù hợp và hiệu quả (?)

Đăng ký dịch vụ online, hoặc gọi Hotline tư vấn: 0986 359 848