Đào tạo kế toán

Đào tạo kế toán, dao tao ke toan

Đào tạo kế toán, uy tín tại TP Hồ Chí Minh vì toàn bộ các khóa học đều thực hiện huấn luyện thực hành cho học viên. Quan điểm đào tạo là "hướng dẫn tác nghiệp cụ thể" và nhìn nhận cùng học viên rằng "học để thành công - học để giàu". Khi đã tham gia học tại Star-UP Coaching nghĩa là học viên được hỗ trợ, tư vấn trong công việc của chính mình lâu dài, đó có thể là sự tham vấn qua điện thoại, nhận văn bản chính sách mới, hỗ trợ quyết toán hàng năm...

Khóa học vào nghề kế toán

Khóa học và huấn luyện thực hành đặc biệt dành cho người mới bắt đầu. Đào tạo 3 tháng để có thể làm kế toán, kê khai thuế. XEM THÊM

Kế toán thực hành – thực tế

Huấn luyện, thực hành, hướng dẫn tác nghiệp với hóa đơn, chứng từ thực tế. Thành thạo và kiểm soát hồ sơ, sổ kế toán, báo cáo thuế. XEM THÊM

Kế toán thuế và quyết toán

Thành thạo nghiệp vụ kế toán, vận dụng chính sách thuế, kiểm soát chi phí hợp lý – hợp lệ. Lập báo cáo và giải trình kết quả, bảo vệ khi thanh tra thuế. XEM THÊM

Kế toán tổng hợp lành nghề

Dành cho người đã làm kế toán, muốn nâng công việc lên tầm cao hơn. Kết thúc khóa học có thể tổ chức công tác kế toán, lành nghề với nghiệp vụ kế toán thuế. XEM THÊM

Kê khai – Báo cáo thuế

Ứng dụng và thực hành kê khai thuế, thực hiện biểu mẫu thuế từ khâu đăng ký tới báo cáo, thực hành HTKK, iHTKK, chế độ hóa đơn – chứng từ. XEM THÊM

Đào tạo kế toán thực hành
Đào tạo kế toán thuế, kế toán tổng hợp