Đào tạo kế toán: HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN

đào tạo kế toán, dao tao, ke toan, thue

Công ty em thành lập năm 2008. Không có kế toán. Đến cuối năm 2013 mới thuê kế toán, khi em vào làm thì không có sổ sách chứng từ. Báo cáo tài chính cuối năm là những con số ảo. Tiền lương thì làm trên BCTC, nhưng không có gì để chứng minh là (HĐLĐ, Đăng ký lao động). Cuối năm báo cáo tài chính, tính miễn sao lỗ là được. 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỆN TOÀN HỒ SƠ, CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ ĐIỀU CHỈNH QUYẾT TOÁN THUẾ?

Vấn đề của công ty em khá nghiêm trọng nhưng vẫn xử lý được. Cơ sở xử lý ở đây là thuế cho phép tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm. Khi phát hiện sai sót, doanh nghiệp tự nguyện điều chỉnh bổ sung nếu cơ quan thuế chưa công bố quyết định thanh tra tại doanh nghiệp. Do đó việc em cần làm là sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ chứng từ, tiến hành theo từng bước dưới đây: 
1. Kiểm tra lại từng hóa đơn mua vào, bán ra so với các tờ khai thuế hàng tháng/quý kể từ khi thành lập tới nay. Việc này đảm bảo rằng các tờ khai thuế đã được thực hiện đúng, tìm kiếm những hóa đơn chứng từ bị bỏ sót. 


2. Sắp xếp lại hóa đơn chứng từ theo đúng trình tự các bảng kê trong tờ khai thuế trong các file tài liệu riêng biệt của từng năm tài chính. 


3. Kiện toàn hoàn thiện sổ sách kế toán và hồ sơ kế toán thuế 
3.1. Lập phiếu kế toán theo hóa đơn mua vào (Phiếu chi, Bá nợ, Phiếu kế toán, Phiếu nhập kho) 


3.2. Lập phiếu kế toán theo hóa đơn bán ra (Phiếu thu, Báo có, Phiếu kế toán, Phiếu xuất kho) 


3.3. Lập bảng lương, hạch toán lương phải trả, lương đã trả (Bảng lương, phiếu trả lương + phiếu chi lương) 


3.4. Tập hợp lại hồ sơ nhân sự thời vụ (Chỉ cần CMND photo), làm hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng, mỗi năm 1người không được ký quá 2 lần, mẫu 23/TNCN. Nếu nhân sự làm việc với tổng thời gian trong năm quá 3 tháng thì tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến. Nếu trả theo vụ việc thì khấu trừ 10% nếu có mã số thuế, 20% nếu không có mã số thuế. 


3.5. Lập chứng từ ghi nhận nghiệm thu công việc của lao động thời vụ, bảng kê thanh toán có đầy đủ chữ ký của người lao động (Để chứng minh công việc có thật, chi trả có thật) 


3.6. Ghi sổ nhật ký chung và định khoản các bút toán theo chứng từ em đã lập, sau đó lập sổ cái cho các tài khoản phát sinh, ghi sổ quỹ, sổ chi tiết giao dịch ngân hàng… (Nhớ thực hiện các bút toán kết chuyển và tổng hợp cuối kỳ). Em có thể sử dụng Excel hoặc phần mềm kế toán. Nếu không có phần mềm, em vào diễn đàn này, mục phần mềm kế toán để Download


3.7. Căn cứ vào sổ cái, lập cân đối phát sinh sau đó lập báo cáo tài chính. Căn cứ báo cáo tài chính, lập quyết toán thuế TNDN và Quyết toán TNCN hàng năm trên phần mềm HTKK. Nhưng trước hết phải nhập lại số liệu cũ vào HTKK sau đó thực hiện điều chỉnh (KHBS) theo số liệu mới em làm. 


3.8. Chú ý khi hoàn thiện kế toán trong quá khứ như vậy, em cần áp dụng theo các chính sách cũ: VAY – thông tư 129; Thuế TNDN – Thông tư 123; Thuế TNCN Thông tư 84. Năm 2011 có ưu đãi thuế TNCN ở bậc 1 cho 5 tháng cuối năm, năm 2012 có ưu đãi thuế TNCN ở bậc 1 cho 6 tháng cuối năm, giảm 30% thuế TNDN cho cả năm tài chính 2012. 


3.9. Ghim kẹp lại chứng từ, in sổ kế toán, nộp quyết toán. Nếu phát sinh việc nộp thuế thì nộp bổ sung + tiền phạt. 
3.10. Hãy đảm bảo rằng số dư tài khoản 133 hoặc 3331 khớp với chỉ tiêu 43 hoặc 40 trên tờ khai thuế cuối cùng của năm. Lưu ý kiểm tra lại các báo cáo BC21 và BC26 của từng quý. 


Em nên lập thành bảng kê chứng từ trên excel, sử dụng các chức năng link dữ liệu hàm tính, phối hợp với chứng năng Mailmege trong Word để tạo và in chứng từ cho nhanh nhé. Em cứ tiến hành, nếu cần hỗ trợ và giải đáp nghiệp vụ kế toán thuế, em tiếp tục hỏi, thầy và các anh chị sẽ hỗ trợ em cho tới khi em hoàn thành. Em cũng có thể mang chứng từ lên văn phòng Startup.edu.vn để được hỗ trợ trực tiếp. 

Quản trị diễn đàn, trao đổi, giải đáp về: Tài chính - Kế toán - Thuế | totnghe.com
Hỗ trợ kỹ năng làm việc, hỗ trợ doanh nghiệp mới thành lập, tư vấn và hướng dẫn khởi nghiệp kinh doanh 
Đào tạo kế toán, dịch vụ kế toán thuế, tư vấn tối ưu thuế phải nộp

Write a comment

Comments: 0