Đào tạo kế toán thuế: Hóa Đơn Với DN, HTX Mới Thành Lập Có Dự Án Đầu Tư (Tự Phê Duyệt) Từ Trên 1 Tỷ Đồng.

đào tạo kế toán, dịch vụ kế toán, báo cáo thuế

V/v đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập.Bộ Tài chính nhận được công văn và phản ánh của một số Cục thuế về việc áp dụng Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về thuế GTGT liên quan đến việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Để thống nhất thực hiện, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 3 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế đối với:

“c) Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hoá đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ.
...
Cơ sở kinh doanh hướng dẫn tại điểm b, c khoản này phải gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế.”

Căn cứ hướng dẫn trên, đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt mà mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên thì thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Khi gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế, doanh nghiệp, hợp tác xã đồng thời gửi đến cơ quan thuế phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt (bản photocopy có đóng dấu sao y bản chính) cùng với văn bản cam kết đầu tư, mua sắm tài sản cố định máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng. Trong thời gian 12 tháng, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đủ điều kiện chứng minh giá trị tài sản đầu tư, mua sắm đạt mức 1 tỷ đồng hoặc trên 1 tỷ, doanh nghiệp, hợp tác xã không được phát hành hóa đơn.

Như vậy: Theo tinh thần của công văn này, tính tới thời điểm doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập, không nhất thiết phải "đã có" hóa đơn mua tài sản cố định từ trên 1 tỷ đồng, mà chỉ cần có dự án (Kế hoạch kinh doanh, phương án kinh doanh) do người sáng lập (hoặc hội đồng sáng lập) tự phê duyệt có giá trị mua sắm trang thiết bị trên 1 tỷ thì đủ điều kiện phát hành hóa đơn theo hình thức tự in hoặc đặt in. Tuy nhiên cũng cần cắt nghĩa rằng, "có giá trị mua sắm trang thiết bị" chứ không phải bắt buộc mua 1 tài sản có giá trị từ 1 tỷ trở lên. Bên cạnh đó, bạn cũng cần lưu ý, trường hợp này cần có cam kết của doanh nghiệp về việc mua trang thiết bị trong 12 tháng kể từ sau khi thành lập đạt trên 1 tỷ. Sau 12 tháng nếu không đáp ứng đủ điều kiện đã cam kết thì trở lại áp dụng theo hướng dẫn tại thông tư 219 và hủy hóa đơn đã phát hành.

Write a comment

Comments: 0