Đào tạo kế toán thuế, kế toán thực hành | LỊCH KHAI GIẢNG

Lớp kế toán thực hành, kế toán thuế, khai báo thuế | THÁNG 6/2014

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ

KHAI GIẢNG

NGÀY HỌC

GIỜ HỌC

Ứng dụng và thực hành khai báo thuế

(VAT, CIT, PIT) | 2 tuần để thành thạo khai thuế

 

 

25/06/2014

 

Tối: 2 – 4 - 6

 

18h30 – 21h00

Kế toán sơ cấp (P1: Vào nghề kế toán)

(Kế toán cơ bản và phương pháp hạch toán)

14/06/2014

 

 

Tối: 3–5-7

18h30 – 21h00

Vào nghề kế toán (Đào tạo nghề kế toán)

“Tốt nghiệp – Tốt nghề” kế toán

 

14/06/2014

 

Tối: 3–5-7

 

18h30 – 21h00

 

Tài chính kế toán thuế dành cho giám đốc

 

15/06/2014

24/06/2014

 

Chiều: 3–5-7

Ngày thứ 7

 

14h00–17h00

8h30 – 11h30

14h00 – 17h00

 

Lớp kế toán thực hành, kế toán thuế, khai báo thuế | THÁNG 7/2014

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ

KHAI GIẢNG

NGÀY HỌC

GIỜ HỌC

Ứng dụng và thực hành khai báo thuế

(VAT, CIT, PIT) | 2 tuần để thành thạo khai thuế

 

 

05/07/2014

17/07/2014

 

Sáng: 3–5-7

Tối: 3–5-7

 

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

Kế toán sơ cấp (P1: Vào nghề kế toán)

(Kế toán cơ bản và phương pháp hạch toán)

 

09/07/2014

23/07/2014

 

 

Sáng: 2–4-6

Tối: 2–4-6

 

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

Vào nghề kế toán (Đào tạo nghề kế toán)

“Tốt nghiệp – Tốt nghề” kế toán

09/07/2014

23/07/2014

 

Sáng: 2–4-6

Tối: 2–4-6

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

 

Thực hành hóa đơn – chứng từ và thiết lập sổ sách kế toánv (P2: Vào nghề kế toán)

 

 

18/07/2014

 

Tối: 2–4-6

 

18h30 – 21h00

Kế toán thuế và tổ chức công tác kế toán

(Chuyên sâu chính sách thuế, tối ưu thuế…)

 

 

18/07/2014

 

Tối: 2–4-6

 

18h30 – 21h00

 

Kế toán tổng hợp lành nghề - Quản trị tài chính công ty (Khóa đào tạo đặc biệt dành cho ứng viên là kế toán tổng hợp, kế toán trưởng)

 

 

18/07/2014

 

Tối: 2–4-6

 

18h30 – 21h00

 

Tài chính kế toán thuế dành cho giám đốc

 

17/07/2014

26/07/2014

 

Chiều: 3–5-7

Ngày thứ 7

 

14h00–17h00

8h30 – 11h30

14h00 – 17h00 

Write a comment

Comments: 0