Đào tạo kế toán HCM | Bản tin tháng 7/2014

Đào tạo kế toán thuế | Startup.edu.vn: Chúng tôi xin biên tập bản tin thuế với các tin nổi bật trong kỳ này dành cho người nộp thuế, giới chuyên nghiệp trong lĩnh vực thuế, kế toán, kiểm toán, học viên, khách hàng.

Thông tin đáng chú ý là bài viết "Gỡ vướng thuế thu nhập cá nhân" tổng hợp các nội dung chính của một số văn bản do Tổng cục Thuế ban hành nhằm tháo gỡ vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân, như được hoàn với tài sản cho thuê chịu thuế dưới 100 triệu đồng/năm; tiền thuê nhà của NLĐ được trả thay không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế; chính sách xử phạt với lao động “ngoại” chưa kê hoặc kê thiếu thu nhập chịu thuế…

Doanh nghiệp được bù trừ lỗ trong chuyển nhượng bất động sản

 • Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính (gọi tắt là Thông tư 78) hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp nêu rõ: Dự án đầu tư, chuyển nhượng bất động sản được bù trừ lỗ. Đây là một trong những điểm mới của Thông tư 78.

Gỡ vướng thuế thu nhập cá nhân

 • Được hoàn với tài sản cho thuê chịu thuế dưới 100 triệu đồng/năm; tiền thuê nhà của NLĐ được trả thay không quá 15% tổng thu nhập chịu thuế; chính sách xử phạt với lao động “ngoại” chưa kê hoặc kê thiếu thu nhập chịu thuế… là một số nội dung gỡ vướng của Tổng cục Thuế về thuế TNCN.

Vốn góp bằng tài sản từ 1 tỷ đồng trở lên mới được khấu trừ thuế

 • Tổng cục Thuế vừa ban hành văn bản hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương áp dụng Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về thuế GTGT liên quan đến phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập.

Sẽ áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

 • Đây là nội dung chính trong dự thảo Thông tư đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến dư luận trước khi ban hành chính thức. Phương pháp quản lý rủi ro cũng là một trong những mục tiêu trọng tâm của Chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011-2015 đang được ngành Thuế triển khai thực hiện.

Không có chuyện chuyển trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất từ chủ đầu tư sang người mua nhà

 • Theo đó, nội dung Điều 6 Thông tư số 76/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định việc phân bổ tiền sử dụng đất đối với trường hợp công trình xây dựng nhiều tầng gắn liền với đất được Nhà nước giao đất cho nhiều đối tượng sử dụng, đang gây ra sự hiểu lầm...

Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số đăng ký kinh doanh đồng thời là MST của doanh nghiệp và khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì MST được giữ nguyên.

 • Theo Điều 8 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP thì : Mỗi DN được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số DN. Mã số này đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế của DN.

Doanh nghiệp có đất thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia,.. doanh nghiệp đã thỏa thuận với người có đất bị thu hồi, thì được trừ số tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền thuê đất phải nộp.

 • Hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn 2505/TCT-CS ngày 03 tháng 07 năm 2014

Diện tích xây dựng trụ sở nằm trong phần diện tích đất đã thuê để trồng cây không được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật Đầu tư, chỉ có thể được xem xét miễn tiền thuê đất trong trường hợp dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng, tạm ngừng hoạt động.

 • Hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn 2507/TCT-CS ngày 03 tháng 07 năm 2014

Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế tại Việt Nam thì kê khai và nộp thuế TNCN theo đúng quy định hướng dẫn tại các Thông tư 111/2013/TT-BTC và 156/2013/TT-BTC.

 • Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn 2516/TCT-TNCN ngày 04 tháng 07 năm 2014.

Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, sau đó trả lại hàng thì người mua phải xuất hóa đơn trả hàng. Nhưng nếu vì lý do nào đó mà người mua không xuất hóa đơn trả hàng thì đó là vướng mắc giữa hai doanh nghiệp và không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục Thuế.

Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường … (kể cả nhập khẩu về để sản xuất thức ăn chăn nuôi) thì không phải nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.

 • Tổng cục Thuế có công văn số 2526/TCT-KK ngày 07 tháng 07 năm 2014 hướng dẫn như sau:

Để thống nhất thực hiện Thông tư số 219/2013/TT-BTC về phương pháp tính thuế GTGT của doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, Tổng cục Thuế có văn bản hướng dẫn số 2616/TCT-CS ngày 10 tháng 7 năm 2014.

 • Xem  hướng dẫn chi tiết tại công văn 2616/TCT-CS ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản, miễn thuế TNDN đối với các khoản lãi từ tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam từ các hợp đồng cho vay từ ngày 01/10/2008 đến ngày 31/3/2012 của JFC và từ ngày 01/4/2012 về sau của JBIC.

 • Xem chi tiết tại công văn 2623/TCT-HTQT ngày 10 tháng 07 năm 2014 của Tổng cục Thuế

Công ty là trụ sở chính có các đơn vị hạch toán phụ thuộc nhưng không hạch toán được đầy đủ doanh thu, chi phí thì các đơn vị thành viên không phải kê khai, nộp thuế TNDN với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

 • Tổng cục Thuế đã có công văn 2563/TCT-DNL ngày 08 tháng 07 năm 2014 hướng dẫn như sau:

Nếu chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động có hợp đồng, hóa đơn,…và tại Thỏa ước lao động tập thể có quy định đối tượng, hạn mức mua bảo hiểm nhân thọ thì doanh nghiệp được hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN 2102, 2013.

 • Hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn 2566/TCT-CS ngày  08 tháng 07 năm 2014.

 

Write a comment

Comments: 1
 • #1

  bong88 (Friday, 08 August 2014 19:59)

  <a title="bong88" href="http://www.thegioibongdaso.com" target="_blank" rel="dofollow">bong88</a>
  <a href="http://www.thegioibongdaso.com/p/v9bet-link-vao-nha-cai-v9bet.html" title="v9bet">v9bet</a>
  <a href="http://www.thegioibongdaso.com/2014/07/anh-gia-nha-cai-ibet-sbobet-m88-v9bet.html" title="sbobet">sbobet</a>
  <a href="http://www.thegioibongdaso.com/p/m88.html" rel="dofollow" title="m88"> m88</a>
  <a href="http://www.thegioibongdaso.com/p/ibet.html" rel="dofollow" title="ibet"> ibet</a>
  <a href="http://www.thegioibongdaso.com/p/sbobet.html" rel="dofollow" title="sbobet"> sbobet</a>