Lịch khai giảng kế toán thuế tháng 8/2014

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ

KHAI GIẢNG

NGÀY HỌC

GIỜ HỌC

Ứng dụng và thực hành khai báo thuế

(VAT, CIT, PIT) | 2 tuần để thành thạo khai thuế

 

 

16/08/2014

21/08/2014

 

Sáng: 3-5-7

Tối: 3-5-7

 

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

Kế toán sơ cấp (P1: Vào nghề kế toán)

(Kế toán cơ bản và phương pháp hạch toán)

 

08/08/2014

20/08/2014

 

Sáng: 2–4-6

Tối: 2-4-6

 

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

Vào nghề kế toán (Đào tạo nghề kế toán)

“Tốt nghiệp – Tốt nghề” kế toán

 

 

08/08/2014

20/08/2014

 

Sáng: 2–4-6

Tối: 2-4-6

 

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

 

Thực hành hóa đơn – chứng từ và thiết lập sổ sách kế toánv (P2: Vào nghề kế toán)

 

20/08/2014

 

Tối: 2-4-6

 

18h30 – 21h00

Kế toán thuế và tổ chức công tác kế toán

(Chuyên sâu chính sách thuế, tối ưu thuế…)

 

20/08/2014

 

Tối: 2-4-6

 

18h30 – 21h00

 

Kế toán tổng hợp lành nghề - Quản trị tài chính công ty (Khóa đào tạo đặc biệt dành cho ứng viên là kế toán tổng hợp, kế toán trưởng)

 

 

20/08/2014

 

Tối: 2-4-6

 

18h30 – 21h00

 

Tài chính kế toán thuế dành cho giám đốc

 

12/08/2014

09/08/2014

 

Chiều: 3–5-7

Ngày thứ 7

 

14h00–17h00

8h30 – 11h30

14h00 – 17h00

 

Write a comment

Comments: 0