Đào tạo kế toán thực hành, kế toán thuế | Ưu đãi 20/11/14

Đào tạo kế toán thực hành, đào tạo kế toán thuế, đào tạo kế toán tổng hợp, dịch vụ kế toán thuế
Chương trình ưu đãi đặc biệt cho tất cả khóa học kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tổng hợp...

Khóa học kế toán thuế - Kế toán thực hành

Ưu đãi

Điều kiện ưu đãi

Khóa học vào nghề kế toán

45%

Đến ngày 20/11/2014 + 200K cho học viên cũ

Khóa học kế toán thực hành

45%

Đến ngày 20/11/2014 + 200K cho học viên cũ

Khóa học kế toán thuế

50%

Đến ngày 20/11/2014 + 200K cho học viên cũ

Khóa học kế toán tổng hợp

30%

Đến ngày 20/11/2014 + 200K cho học viên cũ

Khóa học thực hành khai báo thuế - quyết toán thuế

45%

Đến ngày 20/11/2014

Khóa học kế toán dành cho giám đốc

30%

Đến ngày 20/11/2014 + 200K cho học viên cũ

Khóa học kế toán sơ cấp

30%

Đến ngày 20/11/2014 + 200K cho học viên cũ

Đào tạo kế toán thực hành, dạy kế toán thực hành và khai báo thuế

Lớp kế toán thực hành, kế toán thuế tại Hải Phòng | 24/10/2016 (Fri, 30 Sep 2016)
>> Read More

Trung tâm đào tạo kế toán thực hành tại Hải Phòng và Buôn Ma Thuột (Thu, 29 Sep 2016)
>> Read More

Đào tạo kế toán thực hành - Start-UP Coaching | Cập nhật 09/2016 (Thu, 29 Sep 2016)
>> Read More

Kế toán thuế trong doanh nghiệp cần biết: Soạn thảo quy chế lương và hệ thống thang bảng lương để tối ưu thuế phải nộp (Wed, 28 Sep 2016)
>> Read More

Khóa học kế toán thực hành tại Hải Phòng, khai giảng 24/10/2016 (Wed, 28 Sep 2016)
>> Read More

Khóa học kế toán thực hành tại Buôn Ma Thuột, khai giảng 21/10/2016 (Wed, 28 Sep 2016)
>> Read More

Các trường hợp phải lập hóa đơn điều chỉnh và hướng dẫn thực hiện (Sun, 31 Jul 2016)
>> Read More

Dạy kế toán thực hành và dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp (Fri, 29 Jul 2016)
>> Read More

Write a comment

Comments: 0