Đào tạo kế toán tổng hợp tại HCM, Buôn Ma Thuột

Đào tạo kế toán tổng hợp, đào tạo kế toán thuế, dạy kế toán tổng hợp

Đào tạo kế toán tổng hợp tại Startup.edu.vn. Trang bị nghiệp vụ kế toán tổng hợp lành nghề, huấn luyện kỹ năng soát xét và làm kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Khóa học đặc biệt này phù hợp với những ứng viên đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm kế toán mà muốn phát triển nghề nghiệp của mình lên cao hơn như: Trưởng phòng kế toán, kế toán trưởng. Khóa học không đơn thuần như chúng ta thường hiểu lầm về kế toán tổng hợp mà là chương trình huấn luyện, phát triển nghề nghiệp với các nghiệp vụ tổng hợp số liệu kế toán, tổ chức công tác kế toán, kiểm soát thuế, lập kế hoạch thuế và tối ưu thuế phải nộp.

Kết thúc khóa học, cam kết lành nghề kế toán!

Khóa học kế toán tổng hợp này giúp học viên về tầm nhìn và nghiệp vụ tổng quát trong việc thiết lập các quy chuẩn tài chính kế toán nội bộ; phù hợp hoá hồ sơ kế toán – hồ sơ khai thuế nộp thuế; bước đầu tiếp cận và xây dựng kiểm soát nội bộ phù hợp với đặc thù hoạt động doanh nghiệp. Cùng với nghiệp vụ quản ký, học viên “lành nghề kế toán” với các nghiệp vụ tổng hợp, giải quyết các tình huống khó trong hạch toán kế toán. Lập – kiểm soát – quản trị báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế, khả năng giải trình thanh tra thuế; thiết lập báo cáo quản trị nội bộ.

Đào tạo kế toán tổng hợp tại HCM, day ke toan tong hop, nghiep vu ke toan tong hop

Nghiệp vụ kế toán tổng hợp và báo cáo toán thuế, tổ chức công tác kế toán DN

 • Quy chuẩn hóa đơn - chứng từ, quy trình luân chuyển hóa đơn - chứng từ, những sai phạm cần tránh trong hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.
 • Kiểm soát nội bộ: Module Quản lý tài chính | Công tác hạch toán kế toán | Mô tả nghiệp vụ đặc thù | Biểu mẫu tác nghiệp và điều phối hạch toán.
 • Kiểm soát doanh thu - chi phí theo định biên "Hợp lý - Hợp lệ", kiểm soát hạch toán và quyết toán để hoàn toàn chủ động với kết quả kế toán.
 • Kế toán tổng hợp các phần hành: Tiền - thanh toán công nợ | Nhân sự tiền lương | Tài sản - Công cụ - Chi phí trả trước | Nguyên liệu vật liệu - hàng hóa - thành phẩm | Doanh thu và thu nhập | Quản trị chi phí kế toán - chi phí thuế và các biện pháp “hoàn thiện” hồ sơ gốc, chứng minh hợp lý - hợp lệ cho từng năm tài chính.
 • Tổ chức, thiết lập, quản lý hồ sơ kế toán: Tài sản cố định, nhân sự tiền lương, mua hàng và thanh toán nhà cung cấp, bán hàng và thu hồi công nợ; kiểm kê – đánh giá – tính giá thành, giá vốn, phân bổ và hạch toán chi phí mua...
 • Tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản, sổ kế toán theo đặc thù hoạt động của công ty sao cho có thể khai thác tối đa thông tin hữu dụng từ sổ và báo cáo kế toán.
 • Tổ chức hạch toán kế toán và khai báo thuế, trình tự - thủ tục làm quyết toán năm tài chính
 • Kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền hữu hiệu trong ngân sách hữu hạn
 • Lập - đọc - phân tích báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển TT
 • Giải trình kế toán, giải trình thanh tra quyết toán, trình tự - thủ tục hoàn thuế
 • Vận dụng có hiệu quả văn bản chính sách về tài chính - kế toán - thuế, ưu đãi thuế, hỗ trợ và giải đáp vướng mắc kế toán thuế thực tế

Huấn luyện và hỗ trợ học viên trong – sau quá trình đào tạo tại Start-UP Coaching

 • Học viên được huấn luyện để nâng tầm nghiệp vụ, quản lý, thoát khỏi tâm lý mệt mỏi, nhàm chán với công việc kế toán lặp đi lặp lại một cách đơn thuần.
 • Hỗ trợ xây dựng và kiểm soát hệ thống kế toán nội bộ, từ đó tạo ra hệ thống và đảm bảo nhất quán trong dài hạn công việc kế toán tổng hợp cũng như quản lý công ty.
 • Bổ trợ kinh nghiệm, kiến thức quản trị tài chính, hệ thống hoá công tác kế toán với các công việc quản lý khác trong doanh nghiệp.
 • Cập nhận văn bản, chính sách về kế toán, thuế; cung cấp các công cụ tin học, phần mềm kế toán hỗ trợ tác nghiệp và quản lý công tác hạch toán.
Đào tạo kế toán tổng hợp tại tphcm, dạy kế toán tổng hợp, khóa học kế toán tổng hợp, học kế toán tổng hợp

Write a comment

Comments: 0