Đào tạo kế toán thực hành, kế toán thuế | Startup.edu.vn

Đào tạo kế toán thực hành tại HCM, đào tạo kế toán thuế, đào tạo kế toán tổng hợp

Kế toán thực hành, kế toán thuế là chương trình đào tạo và huấn luyện nghiệp vụ, chỉ dẫn kỹ năng tác nghiệp kế toán dành cho ứng viên là những người đã học kế toán cơ bản ở bậc đại học hoặc cao đẳng, bao gồm cả những ứng viên làm kế toán chi tiết tại doanh nghiệp nhưng chưa đủ khả năng thực hiện báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cuối năm. Cả hai khóa học này đều được thựchiện với 100% thời lượng là huấn luyện kỹ năng làm kế toán doanh nghiêp. Thông qua khóa học kế toán thực hành, kế toán thuế tại HCM của Startup.edu.vn sẽ hỗ trợ hình thành các kỹ năng và nghiệp vụ về: xử lý chứng từ và hồ sơ kế toán, ghi sổ kế toán, lập báo cáo kế toán, báo cáo tài chính, kê khai báo cáo thuế, quyết toán thuế.

Khóa học kế toán thực hành

Kế toán thực hành tại HCM của Start-UP Coaching nhằm trang bị kỹ năng thực tiễn và tác nghiệp kế toánkê khai báo cáo thuế cho ứng viên tham gia, qua đó sẵn sàng với công việc kế toán một cách chủ động trong doanh nghiệp. 100% thực hành và trải nghiệm hoạt động thực tế tại doanh nghiệp.

Đối tượng: Ứng viên có kiến thức kế toán sơ cấp

Thời gian: 5 tuần huấn luyện thực hành, chứng từ thực tế

Học phí: 4.000.000 VND/học viên/khóa + Ưu đãi + tài liệu

Tổ chức: Không quá 10 học viên/ khóa huấn luyện

P/Pháp: Huấn luyện trải nghiệm thực tế, thực hành

Kết quả: Chắc chắn làm được kế toán, báo cáo thuế

Cam kết: “Tốt nghiệp – Tốt nghề”  + hỗ trợ sau đào tạo

Khóa học kế toán thuế

KẾ TOÁN THUẾ VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KT

4 tuần, học qua trải nghiệm và chia sẻ kinh nghiệm để có thể tổ chức quản lý hồ sơ kế toán thuế, hồ sơ khai thuế, quản trị chi phí thuế hợp lý hợp lệ, báo cáo và giải trình quyết toán thuế hàng năm, quản lý tối ưu thuế phải nộp

  • Đối tượng: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học, vào nghề kế toán
  • Thời lượng: 4 tuần, học tập trung, 3 buổi/tuần
  • Phương pháp: Huấn luyện, thiết lập và trải nghiệm tình huống
  • Tổ chức lớp: Không quá 10 học viên
  • Học phí: 4.000.000 VND/ khóa
Đào tạo kế toán thực hành, đào tạo kế toán thuế, đào tạo kế toán tổng hợp

Đào tạo kế toán thực hành đảm bảo Tốt nghiệp - Tốt nghề: Hiểu và có thể độc lập thực hiện các công việc trong doanh nghiệp: đăng ký kế toán thuế ban đầu; lập hoá đơn chứng từ, kiểm soát hoá đơn chứng từ; kiểm soát hồ sơ kế toán; thực hiện ghi sổ kế toán và giải trình số liệu; lập – đọc báo cáo tài chính; lập – đọc và nộp báo cáo quyết toán thuế cuối năm tài chính. Có thể tổ chức công tác kế toán trên Excel hoặc lựa chọn phần mềm phù hợp để tác nghiệp. 

Đào tạo kế toán thuế tại HCM của Startup.edu.vn: Kết thúc khoá học, học viên phân định được về nghiệp vụ và thủ tục giữa kế toán và thuế; tránh được sai lầm khi áp đặt chính sách thuế vào công tác kế toán doanh nghiệp. Nhận định và kiểm soát được tính tin cậy của hồ sơ sao cho đảm bảo hợp lý kế toán, hợp lệ thuế. Kiểm soát và ghi nhận đồng thời xử lý các chi phí chênh lệch tạm thời, chênh lệch vĩnh viễn, từ đó lành mạnh hoá hoạt động tài chính, tối ưu hoá hệ thống sổ kế toán, báo cáo và hồ sơ thuế, khai thuế - nộp thuế, hoàn thuế. Khóa học này còn trang bị cho học viên khả năng tổng thể về kiểm soát hồ sơ kế toán thuế, tự mình có thể "hoàn thiện hóa" hồ sơ phù hợp với kết quả quyết toán thuế hàng năm, giải trình thanh tra thuế.

Đào tạo kế toán thực hành, dao tao ke toan thuc hanh tai hcm, đào tạo kế toán thuế, kế toán tổng hợp, kê khai báo cáo thuế
Đào tạo kế toán thực hành, đào tạo kế toán thuế, đào tạo kế toán tổng hợp

Write a comment

Comments: 0