Khai giảng khóa học kế toán thuế tháng 1/2015

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ TẠI HCM

KHAI GIẢNG

NGÀY HỌC

GIỜ HỌC

Ứng dụng và thực hành khai báo thuế

(VAT, CIT, PIT) | 2 tuần để thành thạo khai thuế

31/01/2015

29/01/2015

Sáng: 3-5-7

 Tối: 3-5-7

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

Kế toán sơ cấp (P1: Vào nghề kế toán)

(Kế toán cơ bản và phương pháp hạch toán)

21/01/2015

30/01/2015

Sáng: 2-4-6

Tối: 2-4-6

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

Vào nghề kế toán (Đào tạo nghề kế toán)

“Tốt nghiệp – Tốt nghề” kế toán

 

21/01/2015

30/01/2015

Sáng: 2-4-6

Tối: 2-4-6

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

Thực hành hóa đơn – chứng từ và thiết lập sổ sách kế toánv (P2: Vào nghề kế toán)

21/01/2015

30/01/2015

Sáng: 2-4-6

Tối: 2-4-6

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

Kế toán thuế và tổ chức công tác kế toán

(Chuyên sâu chính sách thuế, tối ưu thuế…)

21/01/2015

30/01/2015

Sáng: 2-4-6

Tối: 2-4-6

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

Kế toán tổng hợp lành nghề - Quản trị tài chính công ty (Khóa đào tạo đặc biệt dành cho ứng viên là kế toán tổng hợp, kế toán trưởng)

 

21/01/2015

30/01/2015

Sáng: 2-4-6

Tối: 2-4-6

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

Tài chính kế toán thuế dành cho giám đốc,

Đào tạo kỹ năng, Huấn luyện Thực tập sinh.

Theo yêu cầu

Chiều: 3–5-7

Chiều: 2-4-6

Ngày thứ 7

14h00–17h00

14h00–17h00

8h30 – 17h

Đào tạo kế toán thực hành tại HCM, kế toán thuế, kế toán tổng hợp
Đào tạo kế toán thực hành tại tphcm, đào tạo kế toán thuế, dịch vụ kế toán thuế

Write a comment

Comments: 1
  • #1

    Tuan (Monday, 27 July 2015 03:45)

    Dam me va muonhochoi