Lịch khai giảng khóa học kế toán thuế tháng 3 năm 2015

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THUẾ

KHAI GIẢNG

NGÀY HỌC

GIỜ HỌC

Ứng dụng và thực hành khai báo thuế

(VAT, CIT, PIT) | 2 tuần để thành thạo khai thuế

31/03/2015

24/03/2015

Sáng: 3-5-7

 Tối: 3-5-7

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

Kế toán sơ cấp (P1: Vào nghề kế toán)

(Kế toán cơ bản và phương pháp hạch toán)

16/03/2015

16/03/2015

Sáng: 2-4-6

Tối: 2-4-6

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

Vào nghề kế toán (Đào tạo nghề kế toán)

“Tốt nghiệp – Tốt nghề” kế toán

 

16/03/2015

16/03/2015

Sáng: 2-4-6

Tối: 2-4-6

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

 Thực hành hóa đơn – chứng từ và thiết lập sổ sách kế toánv (P2: Vào nghề kế toán)

16/03/2015

16/03/2015

Sáng: 2-4-6

Tối: 2-4-6

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

Kế toán thuế và tổ chức công tác kế toán

(Chuyên sâu chính sách thuế, tối ưu thuế…)

16/03/2015

16/03/2015

Sáng: 2-4-6

Tối: 2-4-6

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

 Kế toán tổng hợp lành nghề - Quản trị tài chính công ty (Khóa đào tạo đặc biệt dành cho ứng viên là kế toán tổng hợp, kế toán trưởng)

 

16/03/2015

16/03/2015

Sáng: 2-4-6

Tối: 2-4-6

8h30 – 11h30

18h30 – 21h00

 Tài chính kế toán thuế dành cho giám đốc,

Đào tạo kỹ năng, Huấn luyện Thực tập sinh.


Theo yêu cầu

Chiều: 3–5-7

Chiều: 2-4-6

Ngày thứ 7

14h00–17h00

14h00–17h00

8h30 – 11h30

14h00 – 17h00

Dạy kế toán thực hành, đào tạo kế toán thuế, khóa học kế toán thực hành tại hcm

Write a comment

Comments: 0