Tập huấn chính sách Thuế & Kế toán mới | Tháng 8/2015

Để hỗ trợ kịp thời cho học viên (khách hàng) đã và đang tham gia các khóa đào tạo kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tổng hợp, kê khai báo cáo thuế, Start-UP Coaching tổ chức cập nhật và hướng dẫn áp dụng chính sách thuế - kế toán mới để cập nhật những thông tin mới nhất về chính sách thuế và kế toán, đồng thời tư vấn cách thức vận dụng một cách "có lợi nhất" cho công tác kế toán thuế doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết như sau:

  • Địa điểm: Start-UP Coaching HCM, Hội trường A - Số 10, Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, HCM
  • Thời gian: 14h, ngày 15/08/2015
Tập huấn thuế, kế toán, đào tạo kế toán thực hành, đào tạo kế toán thuế, dịch vụ kế toán thuế
Tập huấn chính sách mới miễn phí cho học viên

Nội dung chương trình tập huấn chính sách Thuế & Kế toán ngày 15/08/2015

·   Thông tư 200/2014/TT-BTC | Chế độ kế toán mới thay thế QĐ15/2006

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

·   Thông tư 96/2015/TT-BTC

Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.

·   Văn bản hợp nhất các thông tư hướng dẫn về Quản lý thuế

Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Thông tư số 76/2014/TT-BTC, Thông tư số 77/2014/TT-BTC, Thông tư số 119/2014/TT-BTC, Thông tư số 151/2014/TT-BTC, Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

·   Giải đáp vướng mắc kế toán thuế

Giải đáp những vướng mắc của học viên, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn hiện tại của doanh nghiệp – khách hàng – nơi học viên làm việc.

  • Chương trình tập huấn này được thực hiện hoàn toàn miễn phí cho người tham gia là học viên cũ, học viên hiện tại, khách hàng hiện hữu của công ty Start-UP Coaching.
  • Cá nhân/tổ chức khác có nhu cầu tham gia vui lòng đăng ký và trả phí: 350.000 VND/người
  • Người tham gia được tặng phần mềm kế toán 3TSoft có bản quyền hoặc có cơ hội mua bản quyền phần mềm kế toán chuyển đổi (Chuyển đổi dùng cho doanh nghiệp) với giá 200.000 VND.
  • Tặng 5 cuốn sổ tay kế toán cho 5 người tham gia may mắn (Thể thức bốc thăm)
  • Tặng 10 phần học bổng trị giá 1.000.000 VND cho các khóa học Kế toán thực hành, Kế toán thuế tại Start-UP Coaching.

Write a comment

Comments: 0