Giải pháp đồng bộ cho Kế toán tiền lương, BHXH, TNCN và tối ưu chi phí nhân công khi tính thuế TNDN  | KHAI GIẢNG 25/11/2015

Đào tạo kế toán thực hành tại HCM, đào tạo kế toán thuế, kế toán tiền lương, quyết toán thuế
 • Mục tiêu khóa học: Giúp doanh nghiệp thực hiện đồng bộ việc hạch toán ghi nhận chi phí lương, các khoản trích theo lương và kiện toàn hoàn thiện hồ sơ nội bộ, hồ sơ pháp lý nhằm tối ưu hóa thuế TNCN, TNDN với khoản mục chi phí nhân công theo pháp luật thuế, luật lao động, bảo hiểm bắt buộc hiện hành.
 • Lợi ích đạt được: Giảng viên và chuyên gia thực hiện phân tích chính sách, tư vấn, hướng dẫn và cung cấp biểu mẫu như: quy chế lương, bảng lương, hợp đồng lao động, tờ trình nội bộ, quyết định, văn bản giải trình... để hạch toán và bảo vệ số liệu cho khoản mục chi phí liên quan tới nhân công trong doanh nghiệp.
Kế toán tiền lương, BHXH, TNCN, quyết toán thuế, chi phí lương, đào tạo kế toán thực hành

Lịch học ca ngày, 2 ngày liên tục:

Từ 25 - 26 / 11 / 2015 | 8h30 - 17h

Ca tối, 4 buổi tối liên tục các ngày:

Từ 29/11 - 02/12 /2015 | 18h - 21h

Địa điểm: 10 - Phan Đăng Lưu - Bình Thạnh, HCM


Nội dung khóa học

 1. Vận dụng tốt Pháp luật về lao động tiền lương, bảo hiểm, thuế TNDN ảnh hưởng tích cực đến công tác kế toán nhân sự tiền lương, tính thuế TNCN và bảo hiểm cho người lao động trong doanh nghiệp hiện nay.
 2. Hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự, quy chế lương/chi trả thu nhập, chính sách làm ngoài giờ... xây dựng thế nào để "phù hợp" giữa thực tế, yêu cầu pháp lý, khai thác tối đa những điểm có lợi từ pháp luật thuế với chi phí được trừ cho khoản mục chi phí nhân công. (?)
 3. Kiểm soát hồ sơ, chứng từ, thực hiện hạch toán chi tiết danh mục các nghiệp vụ liên quan tới tiền lương chính, các khoản phục cấp, các khoản thu nhập tăng thêm, thu nhập làm ngoài giờ, tính & nộp thuế TNCN, tính & nộp các khoản bảo hiểm.
 4. Kỹ năng kiện toàn hoàn thiện hồ sơ kế toán thuế đối với nhân sự - tiền lương, đảm bảo tối đa hóa chi phí nhân sự tiền lương và các khoản trích theo lương trong khuôn khổ pháp luật thuế hiện hành, kỹ năng giải trình và bảo vệ số liệu về chi phí nhân sự - tiền lương - bảo hiểm trước các kỳ thanh tra thuế.
 5. Giải đáp các vướng mắc, sai tầm, tư vấn phương án khắc phục từ thực tế công việc của học viên.

Tư vấn - huấn luyện - thực hành

 • Bảng phân tích và vận dụng chính sách pháp luật về lao động tiền lương, bảo hiểm vào công tác kế toán nhân sự - tiền lương - thuế TNCN - bảo hiểm trong doanh nghiệp.
 • Soạn thảo hợp đồng lao động dài hạn, hợp đồng lao động thời vụ, quy chế lương, quy chế - quy định chi trả thu nhập sao cho phù hợp với doanh nghiệp và pháp luật liên quan.
 • Xây dựng bảng tính lương, tính thuế, tính bảo hiểm, phiếu lương tuân theo quy chế lương, chính sách nhân sự đã thực hiện ở bước trên.
 • Lập chứng từ, thực hiện hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan tới nhân sự tiền lương ở tất cả các bộ phận/công việc: sản xuất, xây lắp, kinh doanh, quản lý, lao động thời vụ, làm việc thêm giờ, tính thuế và nộp thuế TNCN (PIT), tính & nộp các khoản bảo hiểm.
 • Thực hành soát xét, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ nhân sự tiền lương, quy chế quy chuẩn tiền lương - thu nhập với các bút toán ghi nhận chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp (CIT).

Thành thạo nghiệp vụ, chuẩn hóa hồ sơ, ngăn ngừa rủi ro, không lo thanh tra thuế!


Kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tiền lương, quản lý nhân sự, thuế TNCN, TNDN
 • Với cùng một người lao động trong doanh nghiệp, cùng mức thu nhập, nhưng với những người làm kế toán khác nhau thì thuế TNCN anh/chị đó phải nộp khác nhau và theo đó là chi phí tính thuế TNDN cho khoản mục chi phí lương và thu nhập của người lao động cũng khác nhau! Tại sao vậy? Khóa học này cho bạn lời giải đáp thích đáng nhất!
 • Khóa học còn giúp học viên đến từ doanh nghiệp có dự liệu thực hiện cho công tác kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương giai đoạn 2016 - 2018 với nhiều thay đổi chính sách.

Giảng viên: Th.S Vũ Long

Giám đốc tư vấn và đào tạo Start-UP Coaching. 15 năm kinh nghiệm tư vấn và huấn luyện nhân sự kế toán - thuế cho doanh nghiệp, tư vấn tối ưu thuế, giải trình thanh tra thuế, tổ chức công tác kế toán theo yêu cầu

Giảng viên, chuyên gia huấn luyện tại Start-UP Coaching luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn sau khóa học. Bạn có thể gọi trực tiếp hoặc email tham vấn, có thể mang theo hồ sơ kế toán thuế của mình để được trợ giúp với những tình huống khó hoặc "nhạy cảm".

Kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tiền lương

Write a comment

Comments: 0