Giải đáp về hóa đơn GTGT và kê khai báo cáo thuế

Hoc ke toan thuc hanh tai tp hcm, day ke toan thue, ke khai bao cao thue, hoa dơn gtgt

Hỏi đáp về hóa đơn GTGT & khai báo thuế trong các trường hợp: thời điểm xuất hóa đơn và tính thuế GTGT với hoạt động xây lắp, bán hàng kèm phiếu ưu đãi mua hàng siêu thị..., hóa đơn dịch vụ - chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp...

Đó là những nội dung thường gặp trong doanh nghiệp mà đôi khi nếu không nắm rõ vấn đề thì có thể xử lý không chuẩn xác dẫn đến sai lầm không cần thiết. Cụ thể nội dung các vấn đề như sau:Doanh thu tính thuế và thời điểm xuất hóa đơn và tính thuế đối với hoạt động xây dựng, xây lắp.

Tại doanh nghiệp xây lắp thường xảy ra tình huống nghiệm thu nhưng chưa nhận được tiền thanh toán. Kế toán băn khoăn không biết đợi đến khi thanh toán mới xuất hóa đơn và tính thuế GTGT hay xuất hóa đơn ngay tại thời điểm nghiệm thu. Hơn nữa, khi ký hợp đồng xong, khách hàng đặt cọc 1 phần và yêu cầu xuất hóa đơn ngay cho phần đặt cọc đó, như vậy có được không?


Căn cứ quy định về thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng tại điểm 5, điều 8, thông tư 219 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng thì thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.  Căn cứ quy định đó, công ty xác định thuế giá trị gia tăng tại thời điểm khách hàng trả tiền là không đúng quy định. Công ty bạn phải xác định thuế giá trị gia tăng tại thời điểm nghiệm thu, bàn giao tầu cho khách hàng. Việc chưa nhận được tiền thanh toán thì công ty có thể giữ lại hóa đơn chưa giao nhưng vẫn phải kê khai doanh thu và kê khai thuế GTGT bình thường. Trường hợp chỉ nhận được tiền ứng trước  đã xuất hóa đơn mà chưa có biên bản nghiệm thu khối lượng  hoàn thành thì phải lập biên bản thu hồi và hủy hóa đơn.

Học kế toán thuế tại tp hcm, dạy làm báo cáo thuế, kê khai báo cáo thuế

Dạy kế toán thực hành tại tp hcm, dạy kê khai báo cáo thuế, kế toán thuế, kế toán tổng hợp

Hóa đơn chi phí phát sinh trước khi doanh nghiệp được thành lập có được khấu trừ thuế và tính vào chi phí được trừ hay không?

Trong quá trình thành lập, công ty  các thành viên uỷ quyền cho một cá nhân đại diện đứng ra chi trả các khoản chi phí liên quan đến thành lập công ty, các chi phí này đều có hóa đơn GTGT mang tên cá nhân đó, vậy sau khi công ty (pháp nhân) được thành lập thì có được kế thừa giao dịch và khấu trừ thuế giá trị gia tăng của các chi phí nêu trên không?

Tại điểm 12.b, điều 14, thông tư 219 năm của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định trường hợp doanh nghiệp trước khi thành lập, các sáng lập viên có văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện chi hộ một số khoản chi phí liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, mua sắm hàng hóa, vật tư thì doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo hóa đơn giá trị gia tăng đứng tên tổ chức, cá nhân được ủy quyền và phải thực hiện thanh toán cho tổ chức, cá nhân được ủy quyền qua ngân hàng đối với những hóa đơn có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên.

Như vậy, sau khi doanh nghiệp thành lập sẽ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của các hóa đơn phát sinh trong quá trình thành lập doanh nghiệp mang tên của các cá nhân đã được ủy quyền và để được khấu trừ thì phải có đầy đủ văn bản ủy quyền, hóa đơn theo quy định và phải thanh toán qua ngân hàng đối với với những hoá đơn có giá trị trên 20 triệu đồng.


Khoa hoc ke toan thuc hanh, Dao tao ke toan, ke khai bao cao thue tai tp hcm

Xử lý giao dịch, hóa đơn đối với trường hợp bán hàng kèm theo phiếu ưu đãi (phiếu mua hàng) của đơn vị khác.

Công ty thực hiện chương trình khuyến mại khi khách hàng mua mỗi sản phẩm của công ty sẽ được tặng một phiếu mua hàng tại siêu thị trị giá 200 nghìn đồng. Vậy, khi xuất hoá đơn giá trị gia tăng cho khách hàng giá tính thuế giá trị gia tăng có phải cộng thêm 200 nghìn đồng giá trị phiếu mua hàng hay không?

Tại điểm c, khoản 5, điều 7, thông tư 219 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng quy định về giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hình thức khuyến mại bán hàng có kèm theo hiếu mua hàng thì không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng đối với phiếu mua hàng tặng kèm. Như vậy, khi công ty bán hàng kèm theo phiếu mua hàng thì xuất hoá đơn giá trị gia tăng chỉ thể hiện giá trị hàng hóa mà không bao gồm 200 nghìn đồng giá trị phiếu mua hàng tặng kèm.  Giá trị của các phiếu ưu đãi kèm theo các chương trình bán hàng do công ty bỏ tiền mua về có hóa đơn chứng từ đầy đủ được tính vào chi phí bán hàng. 


Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tp hcm, Khóa học kế toán thực hành thực tế tại tp hcm

Write a comment

Comments: 0