Cẩn trọng khi đăng ký năm tài chính đầu tiên của DN mới thành lập nếu không bị bị phạt oan!

Theo quy định hiện hành của chế độ kế toán và pháp luật về thuế đối với doanh nghiệp, năm tài chính được xác định từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12. Trong các trường hợp đặc biệt năm tài chính có thể kéo dài hơn 12 tháng nhưng không quá 15 tháng. Doanh nghiệp cũng có thể thực hiện ngày bắt đầu năm tài chính khác ngày 01/01 nhưng đảm bảo không quá 15 tháng.

Với các quy định như vậy, một số doanh nghiệp mới thành lập và thời điểm thành lập rơi vào quý 4 (các tháng 10,11,12) hàng năm sẽ có xu hướng không quyết toán thuế năm đầu tiền mà dồn vào năm kế tiếp. Tuy nhiên cần làm thế nào cho đúng...?

Dao tao ke toan, dang ky ke toan ban dau, nam tai chinh

Đừng để bị phạt tiền oan do sai sót nhỏ khi đăng ký kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập...!


Năm tài chính của doanh nghiệp mới được thành lập được ghi trong các hồ sơ:

  • Tờ khai đăng ký thuế
  • Biên bản làm việc lần đầu với cơ quan thuế hoặc tài liệu đăng ký kế toán của doanh nghiệp (nếu có)

Rất nhiều trường hợp, doanh nghiệp thành lập vào 3 tháng cuối năm, không muốn làm sổ sách kế toánquyết toán thuế cho các tháng đó mà dồn vào để quyết toán ở năm kế tiếp, nhưng khi đăng ký kế toán lại ghi năm tai chính bắt đầu 01/01. Như vậy là có nguy cơ bị phạt vì không quyết toán năm tài chính đầu tiên.


Ví dụ: Doanh nghiệp thành lập và cấp mã số ngày 15/11/2014, hoàn thành đăng ký thuế từ ngày 18/11/2014 và bắt đầu hoạt động ngày 18/11/2014. Như vậy có 2 tình huống xảy ra:

  • Nếu ghi trên tờ đăng ký thuế và biên bản làm việc lần đầu với cơ quan thuế (nếu có), chỉ tiêu "ngày bắt đầu năm tài chính" ghi là 01/01 thì về nguyên tắc vẫn phải quyết toán thuế năm 2014.
  • Nếu ghi ngày bắt đầu năm tài chính là 01/01 nhưng có ghi rõ thêm hoặc có văn bản bổ sung là: năm tài chính đầu tiên từ ngày 18/11/2014 đến 31/12/2015 thì an toàn, không phải quyết toán thuế năm 2014 mà đợi đến hết 31/12/2015 thì quyết toán 1 lần cho thời gian từ 18/12/2104 đến 31/12/2015. Trên báo cáo tài chính kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhâp doanh nghiệp cũng ghi rõ từ ngày 18/12/2014 đến 31/12/2015. (Năm tài chính đầu tiên dài hơn 12 tháng nhưng không quá 15 tháng theo luật định).

Trong thực tế, còn tùy thuộc vào cơ quan thuế quản lý, có nơi thì sẽ truy xét và gửi văn bản tới doanh nghiệp và thông báo nộp phạt trường hợp này, có nơi thì không. (Nói chung vụ này khó lý giải).


Nếu các bạn bị cơ quan thuế gửi thông báo yêu cầu nộp phạt vì đã không quyết toán thuế cho thời gian ngắn (dưới 3 tháng) của năm tài chính đầu tiên sau khi thành lập doanh nghiệp thì nên xử lý như sau:

Soạn văn bản phúc đáp, giải trình về việc áp dụng năm tài chính đầu tiên từ ngày bắt đầu hoạt động (trong quý 4 năm trước) tới hết năm sau, giải thích rõ ngày bắt đầu năm tài chính đã ghi là 01/01 là áp dụng cho các năm hoạt động kế tiếp thông thường mà do thiếu sót nên đã không ghi chú rõ ràng cho năm tài chính đầu tiên áp dụng từ ngày chính thức đi vào hoạt động. Gần như 100% các trường tác giả tư vấn như vậy đều đã thành công.

Chúc bạn xử lý thành công nếu không may rơi vào tình huống đó.


Nếu bạn chưa thành thạo kê khai báo cáo thuế, có thể đăng ký học tại đây: ĐĂNG KÝ