Quyết toán thuế 2015 | Hướng dẫn chi tiết - Bài giảng

Quyết toán thuế 2015, Báo cáo tài chính, Chi phí được trừ và không được trừ
Nhật trình tổ chức và làm việc

Quyết toán thuế 2015 như thế nào cho hiệu quả với những chính sách thuế TNDN mới nhất theo TT96 là mong muốn của bất kỳ kế toán viên nào trong DN. Start-UP Coaching xin gửi tới bạn đọc nội dung bài giảng hướng dẫn chi tiết cũng như chương trình đào tạo đặc biệt này vào ngày 11-12/3/2016.

 

Bạn được hỗ trợ soát xét số liệu kế toán thuế, hóa đơn, sổ sách kế toán, lập BCTC, Báo cáo quyết toán thuế cho năm tài chính 2015 theo cách tối ưu thuế phải nộp...  Xem thêm

(Nội dung bài giảng và tài liệu dưới đây được cập nhật mới từng tuần, sau khi xem xong mời bạn đọc ghi nhờ Link và cập nhật những nội dung mới nhất)


Nội dung nghiệp vụ và hướng dẫn quyết toán thuế 2015 - Chi tiết


Huong dan quyet toan thue, Lập BCTC, đào tạo kế toán thực hành, kế toán thuế

Write a comment

Comments: 0