Bộ biểu mẫu đăng ký khai trình lao động tiền lương, BHXH 2016

Vào đầu mỗi năm tài chính, các doanh nghiệp lại phải thực hiện thủ tục quen thuộc về công tác lao động tiền lương. Dưới đây là các mẫu biểu để thực hiện cho công việc này.

  1. Đăng ký thang bảng lương cho năm 2016
  2. Quyết định thông qua thang bảng lương 2016
  3. Hệ thống thang bảng lương năm 2016
  4. Biên bản thông qua thang bảng lương 2016
  5. Bảng quy định chi tiết chức danh trong công ty
  6. Mẫu khai trình sử dụng lao động 
  7. Bản giải trình chưa thành lập công đoàn

Xem chi tiết và download các biểu mẫu

Dang ky lao dong tien luong, BHXH, dao tao ke toan thuc hanh tai hcm

Download
Trọn bộ biểu mẫu đăng ký - khai trình lao động tiền lương theo chế độ mới nhất
Bobieumau_DangkyLDTL_BHXH.rar
compressed file archive 160.8 KB

Các văn bản chính sách quy định về chế độ lao động, bảo hiểm từ 2016

Download
TT-NhungDiemMoi_QD959.pdf
Adobe Acrobat Document 269.2 KB
Download
Quyet-dinh-959.pdf
Adobe Acrobat Document 2.5 MB
Download
ND122.ND_CP.pdf
Adobe Acrobat Document 603.1 KB
Download
ND115.ND_CP.pdf
Adobe Acrobat Document 2.2 MB
Download
05.2015.NĐ.CP.doc
Microsoft Word Document 168.0 KB
Download
TongHop_CauHoiVeBaoHiem.pdf
Adobe Acrobat Document 275.2 KB

Đào tạo kế toán thực hành, học kế toán thực hành tốt nhất ở TP HCM
Dao tao ke toan thuc hanh tai tp hcm, day ke toan thuc hanh tai tp hcm
Nội dung chi tiết khóa học kế toán thực hành thực tế

Write a comment

Comments: 0