Quyết toán thuế TNDN: Phạt nộp chậm hồ sơ quyết toán thế nào?

Đào tạo kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tổng hợp, báo cáo thuế, dịch vụ kế toán thuế, quyết toán thuế
Mức phạt chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế và hướng dẫn xử lý để không bị phạt

Sắp tới hạn nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN và quyết toán thuế TNCN năm 2015, có quá nhiều đầu việc cần phải làm và hoàn thiện, tuy nhiên kế toán viên cố gắng không để bị nộp phạt chậm nộp báo cáo vì bất cứ lý do gì. Dưới đây chúng tôi hướng dẫn 2 nội dung:

1. Nộp chậm báo cáo và hồ sơ quyết toán thuế, mức phạt là bao nhiêu?


Quyết toán thuế, đào tạo kế toán thuế, kế toán thực hành, kế toán tổng hợp
2. Làm gì để không bị phạt?
Nếu bạn có bước chuẩn bị trước và không phát sinh các sự cố bất thường, có lẽ bạn sẽ sớm hoàn thành báo cáo quyết toán thuế năm 2015 trước ngày 30/03/2016. Tuy nhiên, vì lý do nào đó hoặc phát hiện các sai sót dẫn đến điều chỉnh nhiều nội dung, số liệu và có nguy cơ không kịp tiến độ nộp báo cáo thuế. Trong trường hợp đó, bạn cần nhớ đến quyền của doanh nghiệp là "Tự khai - Tự nộp - Tự chịu trách nhiệm" và vận dụng điều khoản này như sau:
Nếu không kịp hoàn thiện báo cáo quyết toán thuế đúng tiến độ thì cũng đừng quá lo lắng, gần tới hạn, bạn cứ nộp tạm 1 bộ báo cáo, kể cả nộp báo cáo trắng. Như vậy về mặt luật quản lý thuế, bạn đã nộp báo cáo đúng hạn. Sau đó bạn bình tĩnh hoàn thành hồ sơ và báo cáo quyết toán, có thể một vài tháng sau đó rồi tiến hành nộp bổ sung (lúc này mới nộp báo cáo chính thức). Như vậy vừa đảm bảo yêu cầu tiến độ nộp báo cáo thuế, vừa an toàn và không gấp gáp cho chính kế toán viên.
Chúc các bạn có kỳ quyết toán thuế thành công và tối ưu thuế phải nộp!
Nguồn: Giamdoc.net

Quản lý, Khởi nghiệp, dịch vụ doanh nghiệp - Tai chinh ke toan thue

Write a comment

Comments: 0