Dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp thế nào?

Dịch vụ kế toán thuế hướng tới tối ưu thuế phải nộp cho KH

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại hải phòng, dịch vụ kế toán thuế hải phòng

Lợi ích về THUẾ khách hàng nhận được với dịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

 • Thủ tục phát hành hóa đơn, báo cáo sử dụng hóa đơn, xử lý sai hỏng hóa đơn, xứ lý rủi ro hóa đơn (nếu có), thay mặt doanh nghiệp giao dịch công tác hóa đơn ấn chỉ với cơ quan thuế.
 • Tập hợp hóa đơn mua vào, bán ra, tờ khai hải quan, biên lai và các chứng từ khác thực hiện kê khai báo cáo thuế giá trị gia tăng (HTKK) theo tháng hoặc quý..
 • Tư vấn doanh nghiệp những sai phạm về hóa đơn cần phải tránh, hướng dẫn doanh nghiệp các trình tự, biểu mẫu nghiêp vụ liên quan đến hợp đồng, hóa đơn, thanh toán để đảm bảo công tác kế toán thuế được thực hiện tốt nhất, an toàn nhất và "có lợi nhất".
 • Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế khi có các nhầm lẫn về nghĩa vụ thuế, yêu cầu giải trình bổ sung của cơ quan thuế, chỉ dẫn hồ sơ hoàn thuế (nếu có phát sinh)

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

 • Hướng dẫn doanh nghiệp thiết lập hồ sơ nhân sự, tiền lương. Thực hiện đăng ký mã số thuế cá nhân, mã số thuế người phụ thuộc
 • Cung cấp các biểu mẫu hồ sơ để hỗ trợ doanh nghiệp kiện toàn hoàn thiện hồ sơ nhân sự tiền lương, sao cho có lợi nhất về thuế thu nhập cá nhân nhưng ghi nhận chi phí nhân công cao nhất khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đồng thời vẫn tuân thủ pháp luật về lao động và bảo hiểm...
 • Thực hiện tính thuế, kê khai báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý, từng lần phát sinh
 • Chỉ dẫn và trực tiếp thực hiện kê khai, tính thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp: thuê nhà, thuê tài sản, vụ việc phát sinh, lao động thời vụ...
 • Quyết toán thuế TNCN cuối năm và giải trình cơ quan thuế khi có yêu cầu

Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 • Căn cứ đặc thù hoạt động của doanh nghiệp và yêu cầu của công ty khách hàng, chúng tôi tư vấn trình tự hồ sơ, biểu mẫu để kiện toàn cho việc hình thành chứng từ, ghi nhận chi phí tính thuế hợp lý đối với: giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý 
 • Hạch toán kế toán thuế, ghi nhận doanh thu, chi phí, lập báo cáo tài chính từ đó lập báo cáo quyết toán thuế cuối năm
 • Khuyến cáo các khoản chi phí không được trừ hoặc thiếu an toàn khi thực hiện
 • Chỉ dẫn các phương pháp tăng chi phí tính thuế để bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp mà không vi luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.
 • Trực tiếp soạn thảo và hướng dẫn soạn thảo hệ thống các quy chế, quy định, biểu mẫu để đảm bảo đủ căn cứ tin cậy giải trình cho các khoản chi phí đã ghi nhận một cách chắc chắn như: hoa hồng môi giới, thưởng, làm thuêm giờ, công tác phí, giao dịch phí, tiếp khách, thuê mua tài sản, hàng hóa sản phẩm cho tặng, hàng hóa sản phẩm hư hỏng rủi ro, trích lập dự phòng....

 

Liên hệ ngay dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hải Phòng:

 • Điện thoại: 0916 962 466 
 • Email: haiphong@startup.edu.vn

Kế toán thuế trọn gói

Dịch vụ kế toán thuế giả rẻ tại hải phòng

Soát xét kế toán thuế

Nhận làm kế toán thuế tại hải phòng

Tư vấn kế toán thuế

Công ty dịch vụ kế toán tại hải phòng

Write a comment

Comments: 0