Địa chỉ học kế toán thuế, kế toán thực hành tại Hải Dương và Hải Phòng

Học kế toán thực hành và báo cáo thuế dựa trên thực tế tại doanh nghiệp

Dia chi hoc ke toan thue, dia chi hoc ke toan thuc hanh, tai hai duong, tai hai phong

Kế toán thực hành - thuế

Dia chi hoc ke toan thue, dia chi hoc ke toan thuc hanh, tai hai duong, tai hai phong

Dạy và chỉ dẫn làm kế toán, thực hành và ứng dụng thực tế, không giới hạn thời gian cho tới khi học viên thành thạo và có thể làm kế toán, báo cáo thuế trong doanh nghiệp (thông thường)

Kê khai báo cáo thuế

hoc lam bao cao thue tai hai duong, hai phong, HCM

Chỉ 8 buổi học tập trung và đảm bảo cho học viên có thể nắm chắc bản chất các sắc thuế VAT, TNCN, TNDN. Thực hành và thành thạo kê khai thuế trên HTKK và các ứng dụng chuyên ngành khác. 

Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế tại hải dương, hải phòng

Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp, bao gồm: dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dịch vụ tư vấn soát xét kế toán thuế định kỳ; dịch vụ tư vấn - xử lý - kiện toàn hoàn thiện hồ sơ kế toán thuế


Write a comment

Comments: 0