Dạy kế toán thuế, kế toán thực hành cho người chưa biết kế toán

Dạy kế toán thuế, kế toán thực hành cho người chưa từng học kế toán, thậm chí mới tốt nghiệp phổ thông trung học vẫn có thể làm kế toán và báo cáo thuế sau khi học. Học viên được hướng dẫn, chỉ dẫn thực hành và hỗ trợ sau đào tạo để thành thạo làm sổ kế toán, xử lý chứng từ kế toán, kê khai báo cáo thuế, lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế cuỗi kỳ... chẳng còn cách nào khác là phải được CHỈ DẪN - THỰC HÀNH trực tiếp trên hồ sơ chứng từ thực tế, ứng dụng đầy đủ biểu mẫu làm kế toán, phần mềm kế toán. Thậm chí bạn có thể mang chứng từ phát sinh tại chính doanh nghiệp của mình đến để được các giảng viên hỗ trợ thực hiện làm kế toán trực tiếp.
Thời gian học: Không hạn chế thời gian cho đến khi bạn đã thành thạo và có thể tự chủ làm kế toán, làm kê khai báo cáo thuế...
Phương thức học:

  • Học trực tiếp tại Start-UP Coaching (HCM, HN, HD, BMT...)
  • Học online và mỗi tháng đến trung tâm để giải đáp, thực hành

Giá phí: 5.000.000 VND | Học online chỉ còn 2.000.000 VND
Khai giảng: Khai giảng hàng tháng hoặc học theo yêu cầu

Liên hệ: 08 3878 3881 | 0986 359 848 | dangky@startup.edu.vn


Dạy kế toán thực hành với các ứng dụng thực tế cho người chưa biết kế toán

Dạy kế toán thuế, day ke toan thue

Báo cáo thuế

Dạy kế toán thuế, day ke toan thue

Kế toán thực hành

Dạy kế toán thuế, day ke toan thue

Kế toán cho giám đốc

Kế toán thuế dành cho giám đốc, dao tao ke toan thuc hanh

Write a comment

Comments: 0