Tổng hợp sai sót về HÓA ĐƠN và Cách xử lý bằng hình ảnh (theo Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Sai sót về HÓA ĐƠN và cách xử lý theo Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 39/2014/TT-BTC được tóm tắt dưới dạng hình ảnh cho bạn đọc dễ hình dung.

Hướng dẫn xử lý sai sót hóa đơn trong từng trường hợp như sau:

Huong dan xu ly hoa don bi sai, day lam bao cao thue, dao tao ke toan thue, dich vu ke toan thue
Điều 20. Xử lý đối với hóa đơn đã lập
1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập Biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

(Trích Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn bán hàng, cung cấp dịch vụ, ban hành ngày 31/03/2014)
Day ke toan thue, ke toan thuc hanh, ke toan tong hop, tai Hai Phong
b) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.”

(Trích dẫn Thông tư số 26/2015/TT-BTC, ngày 27/02/2015, hướng dẫn nội dung về thuế GTGT, quản lý thuế và hóa đơn.)

Xem thêm bài viết liên quan:

Hướng dẫn lập:  Biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC
Hướng dẫn lập:  Biên bản điều chỉnh hóa đơn theo Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 26/2015/TT-BTC
Tổng hợp một số quy định mới về mức xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Bài viết cùng chủ đề tài chính kế toán thuế

Quản lý doanh nghiệp - Tai chinh ke toan thue


Khóa học báo cáo thuế

Dạy làm báo cáo thuế, đào tạo khai báo thuế

Đảm bảo cho học viên được thành thạo các kỹ năng và nghiệp vụ làmBC thuế GTGT, TNCN, TNDN

Xem chi tiết    |    Đăng ký 

Khóa học kế toán thuế

Dao tao ke toan thuc hanh, ke toan thue, ke toan tong hop, dich vu ke toan thue

Huấn luyện cho tới khi thành thạo sổ sách kế toán, BCTC, Quyết toán thuế. Tặng phần mềm kế toán

Dịch vụ kế toán thuế

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, dich vu ke toan thue tron goi, dich vụ ke toan toan thue tai ha noi

Dịch vụ kế toán thuế đảm bảo cho doanh nghiệp khách hàng hoàn toàn rảnh tay mà yên tâm với kết quả kê khai báo cáo thuế, sổ sách, quyết toán hàng năm...


Đào tạo kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tổng hợp, báo cáo thuế, dịch vụ kế toán thuế, quyết toán thuế

Write a comment

Comments: 0