Khóa học kế toán thực hành tại Buôn Ma Thuột, khai giảng 21/10/2016

Khóa học kế toán thực hành tại buôn ma thuột, đào tạo kế toán thực hành

Học kế toán thực hành, thực tế với các nội dung

 1. Kế toán quá trình mua hàng, ghi nhận thuế VAT đầu vào, công nợ phải trả, thanh toán. Hoạt động mua hàng nội địa và nhập khẩu.
 2. Kế toán quá trình bán hàng, xác định doanh thu, giá vốn, công nợ phải thu và thanh toán. Hoạt động bán hàng nội địa và xuất khẩu.
 3. Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, CPTT phân bổ công cụ dụng cụ, chi phí trả trước, trích khấu hao tài sản cố định, trình tự thủ tục tài sản cố định trong các trường hợp: góp vốn, xây lắp, mua mới.
 4. Kế toán tiền lương, các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân. Các khoản thu nhập của người lao động có tính chất tiền lương.
 5. Kế toán tổng hợp và nghiệp vụ cuối kỳ
 6. Thuế với doanh nghiệp: thực hiện báo cáo thuế, hạch toán kế toán thuế trong doanh nghiệp: Thuế VAT; Thuế TNCN (PIT); Thuế TNDN (CIT); Thuế nhà thầu; Thuế môn bài...
 7. Kiểm soát sổ sách, chứng từ kế toán, thuế
 8. Lập báo cáo tài chính: lập bảng cân đối tài khoản, Cân đối kế toán, Kết quả sản xuất kinh doanh; Lưu chuyển tiền tệ (Báo cáo tài chính cơ bản)
 9. Thủ tục pháp lý về hóa đơn, lao động tiền lương, bảo hiểm, đăng ký kế toán
 10. Doanh thu, thu nhập, chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; lập báo cáo quyết toán thuế TNDN.

Lợi ích và thông tin khóa học

Để thành thạo làm sổ sách  kế toán, xử lý chứng từ kế toán, kê khai báo cáo thuế, lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế cuỗi kỳ... chẳng còn cách nào khác là phải được CHỈ DẪN - THỰC HÀNH trực tiếp trên hồ sơ chứng từ thực tế, ứng dụng đầy đủ biểu mẫu làm kế toán, phần mềm kế toán. Thậm chí bạn có thể mang chứng từ phát sinh tại chính doanh nghiệp của mình đến để được các giảng viên hỗ trợ thực hiện làm kế toán thuế trực tiếp cho tới khi hoàn thhiện.
Thời gian học: Không hạn chế thời gian cho đến khi bạn đã thành thạo và có thể tự chủ làm kế toán, làm kê khai báo cáo thuế...
Phương thức học:

 • Học trực tiếp tại Start-UP Coaching Buôn Ma Thuột
 • Học online và mỗi tháng đến trung tâm để giải đáp, thực hành

Địa chỉ học kế toán thực hành BMT

Giá phí: 5.000.000 VND | Học online chỉ còn 2.000.000 VND
Khai giảng: Khai giảng hàng tháng hoặc học theo yêu cầu

Liên hệ: 0500 378 3881 | 0977 978 949 | dangky@startup.edu.vn


Học kế toán thực hành, kế toán thuế với nhiều quyền lợi

Write a comment

Comments: 0