Cơ bản về cân đối kế toán và tài khoản kế toán

Tài liệu bổ sung theo bài giảng

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN VIỆT NAM

Download
Chế độ kế toán theo TT200/2014
200_2014_TT_BTC.pdf
Adobe Acrobat Document 14.2 MB
Download
Chế độ kế toán theo QĐ15/2006
QD15-2006_Chedoketoan.doc
Microsoft Word Document 1.5 MB
Download
Báo cáo tài chính sửa đổi TT244
TT244BTC_BCTC_QD15.doc
Microsoft Word Document 249.0 KB
Download
Sửa đổi chế độ kế toán QĐ48
TT 138_Suachedoketoan48.doc
Microsoft Word Document 181.5 KB
Download
Chế độ kế toán QĐ48/2006
ChedoketoanQD48_2006.doc
Microsoft Word Document 969.0 KB

DANH MỤC TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

Download
Hệ thống tài khoản theo TT200/2014
Hethongtaikhoan_TT200_2014.doc
Microsoft Word Document 315.0 KB
Download
Hệ thống tài khoản theo QĐ15/2006
Hethongtaikhoanketoan_QD15.doc
Microsoft Word Document 242.5 KB
Download
Hệ thống tài khoản theo QĐ48/2006
Taikhoanketoan_QD48.pdf
Adobe Acrobat Document 91.2 KB
Download
Hệ thống chứng từ kế toán - TT200
Chung tu ke toan_7072.rar
compressed file archive 148.2 KB
Download
Hệ thống sổ kế toán - TT200
So ke toan_7071.rar
compressed file archive 237.7 KB


dạy kế toán thực hành, học kế toán thực hành, đào tạo kế toán thực hành thực tế