Kế toán thuế dành cho Giám đốc & Nhà quản lý

Kế toán thuế dành cho giám đốc, ke toan thue danh cho giam doc

Kế toán thuế dành cho giám đốc/Nhà quản lý là chương trình đào tạo, chỉ dẫn và huấn luyện đặc biệt, giúp các giám đốc hoặc nhà quản lý không chuyên trong lĩnh vực tài chính - kế toán nâng cao năng lực quản lý, quản trị kế toán thuế, tránh sai lầm không đáng có.

Thời gian: 6 buổi học và thực hành + hỗ trợ sau đào tạo để học viên đọc/hiểu đồng thời kiểm soát báo cáo tài chính, báo cáo thuế trong doanh nghiệp, biết về các biện pháp tối ưu thuế phải nộp
Phương thức học:

 • Học trực tiếp tại Start-UP Coaching (HCM, HN, HD, BMT...)
 • Học online và mỗi tháng đến trung tâm để giải đáp, thực hành

Giá phí: 6.000.000 VND | Học online chỉ còn 2.000.000 VND 
Khai giảng: Khai giảng hàng tháng hoặc học theo yêu cầu

Liên hệ: 08 3878 3881 | 0500 378 3881 | dangky@startup.edu.vn

"Học để thành công, Học để giàu!"

Giá trị của khóa học với quản lý DN

Dao tao ke toan thue, dao tao ke toan thuc hanh, ke toan thue cho giam doc
 • Tổ chức và quản trị công tác kế toán - thuế trong doanh nghiệp
 • Đọc, hiểu, phân tích báo cáo tài chính
 • Đọc, hiểu, phân tích báo cáo thuế
 • Kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền, tối ưu hoạt động kinh doanh trong ngân sách hữu hạn
 • Đánh giá nhân sự và công việc kế toán, kê khai báo cáo thuế
 • Các biện pháp tối ưu thuế phải nộp
 • Tư vấn - Giải đáp các vướng mắc trong công tác quản lý tài chính, kế toán, thuế
 • Những sai lầm cần trành trong việc quản trị tài chính, kế toán, thuế tại DN.

Biểu mẫu, tài liệu ứng dụng ngay

Ke toan thue, ke toan thuc hanh, ke toan cho giam doc
 • Mẫu tổ chức công tác kế toán và phân nhiệm công việc kế toán, thuế
 • Báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; Kết quả sản xuất kinh doanh; Lưu chuyển tiền tệ
 • Tờ khai thuế GTGT, Báo cáo thuế TNCN; Quyết toán thuế TNDN
 • Mẫu kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền, ứng dụng và hướng dẫn lập
 • Biểu mẫu mô tả công việc kế toán, thuế và phương pháp đánh giá nhân sự
 • Bảng phân tích: Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận - Thuế phải nộp và định hướng các biện pháp tối ưu thuế  

Tư vấn, hỗ trợ, đồng hành cùng học viên sau đào tạo VĨNH VIỄN - MIỄN PHÍ

Đào tạo kế toán thuế, kế toán thực hành, kế toán tổng hợp, kế toán dành cho giám đốc

Giảng viên và chuyên gia tư vấn luôn đồng hành, hỗ trợ, tư vấn và giải đáp mọi vướng mắc, khó khăn trong lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán tài chính, kế toán quản trị, thuế và tối ưu thuế phải nộp
Tư vấn, hỗ trợ thực hiện các biểu mẫu, thủ tục để kiện toàn hoàn thiện hồ sơ kế toán thuế, quyết toán thuế, góp vốn
Chỉ dẫn cách thức khai thác tối đa chi phí trong doanh nghiệp, kể cả các chi  phí không có "hóa đơn tài chính" để ghi nhận đầy đủ chi phí theo luật định, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho DN...