Tối ưu thuế phải nộp

Tối ưu thuế phải nộp, dao tao ke toan thue, ke toan thuc hanh, ke toan tong hop

TỐI ƯU THUẾ VÀ TRÁNH SAI LẦM VỀ THUẾ CHO DOANH NGHIỆP

Tối ưu thuế phải nộp là chương trình đào tạo, huấn luyện, chỉ dẫn kèm theo tư vấn hỗ trợ, dành cho chủ doanh nghiệp và nhân sự quản lý tài chính, kế toán, thuế. Qua khóa học có thể ngăn ngừa các rủi ro khi thực hiện chính sách thuế, giảm thuế phải nộp cho doanh nghiệp

Thời gian: 8 buổi học tập trung hoặc theo yêu cầu học viên dựa trên các phát sinh, đặc thù hoạt động của doanh nghiệp mình đang quản lý, điều hành hoặc làm việc.
Phương thức học:

 • Học trực tiếp tại Start-UP Coaching (HCM, HN, HD, BMT...)
 • Học online và mỗi tháng đến trung tâm để giải đáp, thực hành

Giá phí: 8.000.000 VND | Học online chỉ còn 3.000.000 VND 
Khai giảng: Khai giảng hàng tháng hoặc học theo yêu cầu

Liên hệ: 08 3878 3881 | 0500 378 3881 | dangky@startup.edu.vn

Ngăn ngừa rủi ro, Không lo nộp thuế!


Lợi ích học viên đạt được

Toi uu thue, dao tao ke toan thue, dich vu ke toan thue

Không bỏ sót chi phí và chi phí tính thuế TNDN

 • Tối ưu giá vốn bằng các biện pháp nghiệp vụ
 • Tối ưu giá vốn từ ghi nhận đầy đủ những điều được phép
 • Ghi nhận đầy đủ các chi phí hao hụt, thiệt hại, cho tặng...
 • Kiện toàn hoàn thiện hồ sơ để khai thác và giải trình triệt để chi phí bán hàng, chi phí quản lý, chi phí khác... chi tiết đến các khoản mục: chi phí nhân công; chi phí khấu hao; chi phí dịch vụ mua ngoài

Soát xét và chuyển đổi giao dịch phù hợp

 • Chuyển đổi giao dịch doanh thu và thu nhập tính thuế
 • Chuyển đổi phù hợp chi phí tính thuế được trừ

Dự phòng các các khoản trích trước vào chi phí tính thuế TNDN

 • Các khoản dự phòng, trích trước hợp lý hợp lệ
 • Điều kiện, hồ sơ, thủ trục, trình tự thực hiện dự phòng và các khoản trích trước.

 Lập và kiểm soát kế hoạch thuế theo Quý/Năm

 • Vận dụng phù hợp và CÓ LỢI những quy định thuế mới
 • Định trước kế hoạch doanh thu - Chi phí - Lợi nhận tính thuế
 • Phối hợp các phòng ban bộ phận và kế toán để chủ động giá trị thuế phải nộp một cách có "kế hoạch" trong ngân sách và quy mô hoạt động.
 • Ngăn ngừa rủi ro bất lợi chi phí theo thời gian

Kỹ năng giải trình số liệu kế toán thuế

 • Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, số liệu kế toán thuế
 • Những viện cần làm trước khi nhận quyết định thanh tra thuế
 • Những sai lầm cần tránh trong quá trình thanh tra thuế
 • Kỹ năng "giao tế" để hỗ trợ công tác giải trình số liệu kế toán thuế trong các kỳ thanh tra

Thực hành và ứng dụng vào DN

Toi uu thue phai nop, dao tao ke toan, dich vu ke toan thue, tu van thue
 • Biểu mẫu, hồ sơ tổ chức công tác kế toán thuế
 • Biểu mẫu, hồ sơ về kế hoạch tài chính và dòng tiền, Kiểm soát quan hệ doanh thu - chi phí - lợi nhuận tính thuế.
 • Biểu mẫu kiện toàn hồ sơ nhân sự, quy chế lương và chi trả thu nhập, các văn bản giải trình cho khoản mục chi phí nhân công
 • Biểu mẫu tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước để hoàn thiện hồ sơ tài sản/đầu tư xây dựng cơ bản trong mọi trường hợp, sửa chữa, định giá, thiệt hại, góp vốn...
 • Biểu mẫu quy chế thương mại, bán hàng, chính sách chiết khấu, giao dịch cho biếu tặng, giao dịch đánh giá thiệt hại hàng tồn kho hoặc tài sản, các khoản chi phúc lợi, khuyến mãi, quảng cáo...
Kế toán thuế, đào tạo kế toán thuế, kế toán thực hành, quản lý kế toán thuế

Giảng viên, chuyên gia huấn luyện của Start-UP Coaching là những người đang thực tế làm giám đốc tài chính, kế toán trưởng, tư vấn viên dịch vụ kế toán thuế và tối ưu thuế... nhiều kinh nghiệm, tân tâm và kỹ năng giảng dạy tốt, giúp học viên nhanh chóng lành nghề sau khóa học


Không những tránh sai lầm dẫn đến thiệt hại không mong muốn về thuế và vi phạm chế độ chính sách về thuế mà thông qua chương trình đào tạo này, hàng năm doanh nghiệp có thể vận dụng để TỐI ƯU ĐƯỢC hàng tỷ đồng tiền thuế - là quyền lợi hợp pháp và chính đáng theo p háp luật hiện hành.