Đào tạo kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tổng hợp

Đào tạo kế toán thuế, dạy kỹ năng, tư vấn doanh nghiệp, khóa học kế toán thuế ưu đãi
Dạy làm báo cáo thuế, dạy kế toán thực hành, dạy kế toán tổng hợp, đào tạo kế toán thuế, đào tạo kế toán thực hành

Điều kiện ưu đãi

Mức ưu đãi

Thực hiện

Đăng ký sớm từ 30 ngày đến lịch khai giảng

15%

 

Trừ vào giá phí học viên phải nộp. Trường hợp đăng ký online và nộp phí qua ngân hàng, học viên được giảm thêm 10% giá trị thanh toán.

Đăng ký sơm từ 20 ngày đến lịch khai giảng

10%

Đăng ký sớm từ 10 ngày đến lịch khai giảng

5%

Kết thúc khóa học, mọi học viên đều được tặng Voucher trị giá:

30%

dao tao ke toan thuc hanh, dao tao ke toan thue, day làm bao cao thue, tuyen dung ke toan
Dao tao ke toan thuc hanh, ke toan thue, ke toan tong hop, dich vu ke toan thue