Đào tạo kế toán thuế, thực hành, tổng hợp

Đào tạo kế toán thuế, đào tạo kế toán thực hành, dạy kế toán, học kế toán, dịch vụ kế toán

Các khóa học kế toán, thuế, kỹ năng được khai giảng định kỳ tại Start-UP Coaching Hồ Chí Minh, Đắk Lắk. Bạn cũng có thể chọn học linh động phù hợp với thời gian và công việc hiện tại của mình.Khóa học kế toán thuế theo chuyên đề

Thời lượng

Nội dung

Giá phí (VND)

Kế toán thanh toán và kiểm soát dòng tiền 

2 ngày / 4 buổi

Xem nội dung

1.000.000

Kế toán vật tư, hàng hóa, thành phẩm

2 ngày / 4 buổi

Xem nội dung

1.500.000

Kế toán tài sản cố định, công cụ dụng cụ, chi phí trả trước phân bổ nhiều kỳ 

2 ngày / 4 buổi

Xem nội dung

1.500.000

Kế toán tiền lương, quy chế nhân sự, thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm

2 ngày / 4 buổi

Xem nội dung

1.500.000

Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

2 ngày / 4 buổi

Xem nội dung

3.000.000

Cân đối doanh thu, chi phí kế toán, chi phí tính thuế TNDN, quyết toán thuế và giải trình thanh tra thuế

1 ngày / 2 buổi

Xem nội dung

1.000.000

Kế toán tổng hợp, lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế

2 ngày / 4 buổi

Xem nội dung

2.000.000


Lớp kế toán thực hành, kế toán thuế tại Hải Phòng | 24/10/2016

Lớp kế toán thực hành, kế toán thuế, kê khai báo cáo thuế tại Hải Phòng
Read More 0 Comments

Khóa học kế toán thực hành tại Hải Phòng, khai giảng 24/10/2016

Khóa học kế toán thực hành tại buôn ma thuột, đào tạo kế toán thực hành
Read More 0 Comments

Khóa học kế toán thực hành tại Buôn Ma Thuột, khai giảng 21/10/2016

Khóa học kế toán thực hành tại buôn ma thuột, đào tạo kế toán thực hành
Read More 0 Comments

Lớp học kế toán, đào tạo kế toán thuế

Đào tạo kế toán, kế toán thuế, kế toán tổng hợp, huấn luyện kỹ năng, lớp học kế toán, lớp học thuế, dạy kế toán, dạy khai thuế