Kê khai thuế, quyết toán thuế, xử phạt về thuế


Văn bản pháp lý và hướng dẫn kê khai nộp thuế

Download
Nội dung nâng cấp HTKK 3.2.3
Noidungnangcap3.2.3.doc
Microsoft Word Document 54.5 KB
Download
Thông tư 10/2014/TT_BTC
Hướng dẫn chi tiết xử phạt về hóa đơn tài chính
TT10_2014_BTC.doc
Microsoft Word Document 130.0 KB
Download
Nội dung nâng cấp HTKK3.2.1
Noidungnangcap_HTKK3.2.1.doc
Microsoft Word Document 34.5 KB
Download
Nội dung nâng cấp HTKK3.2.0
Phiên bản phần mềm khai thuế HTKK3.2.0 được nâng cấp đáp ứng yêu cầu kê khai nộp thuế từ 2014 theo thông tư 156/2013/TT-BTC và Thông tư 111/2013/TT-BTC
Noidungnangcap_HTKK3.2.0_Startup.edu.vn.
Microsoft Word Document 45.0 KB
Download
Thông tư 156 - 2013, hướng dẫn khai nộp thuế
Thay thế thông tư 128, hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2014
5.TT1562013_Startup.edu.vn.doc
Microsoft Word Document 1.1 MB
Download
Thông tư 28 năm 2011, hướng dẫn kê khai thuế
4.Thongtu282011_Huongdanbaocaothue_Start
Microsoft Word Document 813.5 KB
Download
Nghị định số 83, chi tiết hướng dẫn luật quản lý thuế
Chi tiết hướng dẫn luật số 21 sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế
3.NĐ83_2013Quanlythue_Startup.edu.vn.doc
Microsoft Word Document 280.0 KB
Download
Luật sô 21, sửa đổi bổ sung luật quản lý thuế 78
Sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý thuế số 78 năm 2006
2.Luạt21_suadoi_quanlythue_Startup.edu.v
Microsoft Word Document 127.5 KB
Download
Luật quản lý thuế số 78/2006
1.Luatquanlythue782006_Startup.edu.vn.do
Microsoft Word Document 299.5 KB

HTKK, hướng dẫn khai thuế

Download
HTKK3.2.3
Hỗ trợ kê khai thuế phiên bản 3.2.3 phát hành ngày 17/4/2014
HTKK_v3.2.3.rar
compressed file archive 21.7 MB
Download
HDSD HTKK3.2.3
Tailieu_HDSD_HTKKv3.2.3.rar
compressed file archive 13.8 MB
Download
HTKK3.2.1
Nâng cấp ứng dụng HTKK3.2.1, kê khai thuế
HTKK_v3.2.1.rar
compressed file archive 20.1 MB
Download
Hướng dẫn sử dụng HTKK3.2.1
Tailieu_HDSD_HTKKv3.2.1.rar
compressed file archive 12.1 MB
Download
HTKK 3.2.0 | 22.01.14
Phần mềm kê khai thuế HTKK, Tổng cục thuế phát hành miễn phí, phiên bản 3.2.0 ngày 22/01/2014, chi tiết nâng cấp ứng dụng cho thông tư 156 và 111.
HTKK3.2.0_Startup.edu.vn.rar
compressed file archive 20.1 MB
Download
Hướng dẫn HTKK3.2.0
Hướng dẫn kê khai thuế với HTKK3.2.0
HuondanSD_HTKK3.2.0_Startup.edu.vn.rar
compressed file archive 12.1 MB
Download
Phần mềm in ảo CutePDF
Ứng dụng in tờ khai thuế từ HTKK, nộp thuế qua mạng
CuteWriter.rar
compressed file archive 4.4 MB
Download
Tiện ích Converter
Kèm theo bộ CutePDF nếu không thể cài đặt trực tiếp
converter.rar
compressed file archive 5.0 MB
Download
Nộp thuế qua mạng
JAVA Plugin hỗ trợ nộp tờ khai thuế qua mạng iHTKK
jre.rar
compressed file archive 13.8 MB
Download
Hướng dẫn khai thuế VAT
Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo thông tư 28/2011/TT-BTC, HTKK 3.1.6, HTKK3.1.7
HDkhainopthue_GTGT_Startup.edu.vn.rar
compressed file archive 8.4 MB
Download
Hướng dẫn khai thuế TNDN
Hướng dẫn kê khai thuế tạm tính, quyết toán thuế TNDN theo thông tư 28/2011/TT-BTC, HTKK 3.1.6, HTKK3.1.7
HDkhainopthue_TNDN_Startup.edu.vn.rar
compressed file archive 194.8 KB
Download
Hướng dẫn khai thuế TNCN
Hướng dẫn kê khai, nộp thuế TNCN theo thông tư 28/2011/TT-BTC, HTKK 3.1.6, HTKK3.1.7
HDkhainopthue_TNCN_Startup.edu.vn.rar
compressed file archive 395.7 KB
Download
Hướng dẫn khai thuế tiêu thục đặc biệt
Hướng dẫn thuế TTĐB theo thông tư 28/2011/TT-BTC, HTKK 3.1.6, HTKK3.1.7
HDkhainopthue_TTDB_Startup.edu.vn.rar
compressed file archive 1.4 MB
Download
Hướng dẫn khai thuế tài nguyên
Kê khai, nộp thuế tài nguyên theo thông tư 28/2011/TT-BTC, HTKK 3.1.6, HTKK3.1.7
HDkhainopthue_Tainguyen_Startup.edu.vn.r
compressed file archive 2.5 MB