Đào tạo kế toán thuế | Hệ thống văn bản pháp lý cập nhật về thuế

Học viên các khóa học: Vào nghề kế toán, Kế toán thuế, Kế toán thực hành, Ứng dụng thực hành khai báo thuế có thể thực hiện tra cứu văn bản, download văn bản mới về thuế tại đây.

Khóa học kế toán thực hành tại Hải Phòng, khai giảng 24/10/2016

Khóa học kế toán thực hành tại buôn ma thuột, đào tạo kế toán thực hành
Read More 0 Comments

Học kế toán thuế, thực hành thực tế để làm việc vững vàng

Để thành thạo làm sổ kế toán, xử lý chứng từ kế toán, kê khai báo cáo thuế, lập báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế cuỗi kỳ... chẳng còn cách nào khác là phải được CHỈ DẪN - THỰC HÀNH trực tiếp trên hồ sơ chứng từ thực tế, ứng dụng đầy đủ biểu mẫu làm kế toán, phần mềm kế toán. Thậm chí bạn có thể mang chứng từ phát sinh tại chính doanh nghiệp của mình đến để được các giảng viên hỗ trợ thực hiện làm kế toán trực tiếp.
Thời gian học: Không hạn chế thời gian cho đến khi bạn đã thành thạo và có thể tự chủ làm kế toán, làm kê khai báo cáo thuế...
Phương thức học:

  • Học trực tiếp tại Start-UP Coaching (HCM, HN, HD, BMT...)
  • Học online và mỗi tháng đến trung tâm để giải đáp, thực hành

Giá phí: 5.000.000 VND | Học online chỉ còn 2.000.000 VND
Khai giảng: Khai giảng hàng tháng hoặc học theo yêu cầu

Liên hệ: 08 3878 3881 | 908 923 486 | dangky@startup.edu.vn

Read More 0 Comments

Dạy kế toán thực hành, kế toán thuế tại Hải Dương

Dạy kế toán thực hành, dạy kế toán thuế, dạy làm báo cáo thuế, tại hải phòng, hải dương

Dạy kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tổng hợpdịch vụ kế toán thuế tại Hải Dương của Start-UP Coaching được thực hiện theo phương thức huấn luyện, đảm bảo học viên thành thạo làm kế toán thuế sau khi học.
Phương thức học:

  • Học trực tiếp tại Hải Dương / Hải Phòng
  • Học online và mỗi tháng đến trung tâm để giải đáp, thực hành

Giá phí: 5.000.000 VND  | Khai giảng hàng tháng | Học không giới hạn thời gian đến khi thành thạo

Liên hệ: 0908 923 486 | haiduong@startup.edu.vn

Read More 2 Comments

Dạy kế toán thực hành, kế toán thuế tại Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Dạy kế toán thực hành, dạy kế toán thuế, dạy làm báo cáo thuế, tại buôn ma thuột, đắk lắk

Dạy kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tổng hợpdịch vụ kế toán thuế tại Buôn Ma Thuột của Start-UP Coaching được thực hiện theo phương thức huấn luyện, đảm bảo học viên thành thạo làm kế toán thuế sau khi học.
Phương thức học:

  • Học trực tiếp tại Buôn Ma Thuột
  • Học online và mỗi tháng đến trung tâm để giải đáp, thực hành

Giá phí: 5.000.000 VND  | Khai giảng hàng tháng | Học không giới hạn thời gian đến khi thành thạo

Liên hệ: 0977 978 949 | daklak@startup.edu.vn

Read More 0 Comments

Dạy kế toán thực hành, kế toán thuế tại Hải Phòng

Dạy kế toán thực hành, dạy kế toán thuế, dạy làm báo cáo thuế, tại hải phòng, hải dương

Dạy kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tổng hợpdịch vụ kế toán thuế tại Hải Phòng của Start-UP Coaching được thực hiện theo phương thức huấn luyện, đảm bảo học viên thành thạo làm kế toán thuế sau khi học.
Phương thức học:

  • Học trực tiếp tại Hải Phòng, Hải Dương
  • Học online và mỗi tháng đến trung tâm để giải đáp, thực hành

Giá phí: 5.000.000 VND  | Khai giảng hàng tháng | Học không giới hạn thời gian đến khi thành thạo

Liên hệ: 0984 999 818 | haiphong@startup.edu.vn

Read More 0 Comments

Đào tạo kế toán thực hành và báo cáo thuế tại Hải Phòng

Dao tao ke toan thuc hanh tai hai phong, day ke toan thuc hanh tai hai phong, dao tao ke toan thue tai hai phong
Read More 0 Comments

Đào tạo kế toán thuế tại TP Hồ Chí Minh

Dao tao ke toan thue tai TP Ho Chi Minh, Dao tao ke toan thuc hanh tai TP Ho Chi Min, Dich vu ke toan thue chuyen nghiep

Công ty Start-UP Coaching đã mở trung tâm đào tạo kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tổng hợp... tại TP Hồ Chí Minh. Các chương trình đào tạo kế toán thực hành này đều được thực hiện theo phương pháp trải nghiệm thực tế, thực hành trên chứng từ hồ sơ thực của doanh nghiệp, hướng dẫn thực hành đầy đủ các phần hành nghiệp vụ kế toánlàm báo cáo thuế. Đảm bảo cho học viên có thể thành thạo xử lý hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán, đủ khả năng lập báo cáo tài chínhbáo cáo quyết toán thuế.

Read More 0 Comments

Đào tạo kế toán thuế tại Hải Dương

Dao tao ke toan thue tai Hai Phong, Dich vu ke toan thue tai hai phong

Công ty Start-UP Coaching đã mở trung tâm đào tạo kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tổng hợp... tại Hải Dương. Các chương trình đào tạo kế toán thực hành này đều được thực hiện theo phương pháp trải nghiệm thực tế, thực hành trên chứng từ hồ sơ thực của doanh nghiệp, hướng dẫn thực hành đầy đủ các phần hành nghiệp vụ kế toánlàm báo cáo thuế. Đảm bảo cho học viên có thể thành thạo xử lý hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán, đủ khả năng lập báo cáo tài chínhbáo cáo quyết toán thuế.

Read More 0 Comments

Đào tạo kế toán thuế tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Dao tao ke toan thue tai Buon Ma Thuọt, Dich vu ke toan thue tai Buon Ma Thuot

Công ty Start-UP Coaching đã mở trung tâm đào tạo kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tổng hợp... tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Các chương trình đào tạo kế toán thực hành này đều được thực hiện theo phương pháp trải nghiệm thực tế, thực hành trên chứng từ hồ sơ thực của doanh nghiệp, hướng dẫn thực hành đầy đủ các phần hành nghiệp vụ kế toánlàm báo cáo thuế. Đảm bảo cho học viên có thể thành thạo xử lý hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán, đủ khả năng lập báo cáo tài chínhbáo cáo quyết toán thuế.

Read More 1 Comments

Đào tạo kế toán thuế tại Hải Phòng

Dao tao ke toan thue tai Hai Phong, Dich vu ke toan thue tai hai phong

Công ty Start-UP Coaching đã mở trung tâm đào tạo kế toán thực hành, kế toán thuế, kế toán tổng hợp... tại Hải Phòng. Các chương trình đào tạo kế toán thực hành này đều được thực hiện theo phương pháp trải nghiệm thực tế, thực hành trên chứng từ hồ sơ thực của doanh nghiệp, hướng dẫn thực hành đầy đủ các phần hành nghiệp vụ kế toánlàm báo cáo thuế. Đảm bảo cho học viên có thể thành thạo xử lý hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán, đủ khả năng lập báo cáo tài chínhbáo cáo quyết toán thuế.

Read More 0 Comments